Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Participatívny rozpočet

 
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA
 
Získaj 2500 € pre svoje okolie.
 
Témou pre rok 2022 je "RUŽA" - verejné priestranstvá
/v rámci projektu vysadiť aspoň jednu ružu/
 
Predkladanie návrhov: do 01. DECEMBRA 2021
 
Verejné stretnutia: NOVEMBER 2021
 
Hlasovanie: MAREC 2022
 
Návrhy zasielajte na: pr2022@roznava.sk
viac informácií nájdete na webe: www.roznava.sk/pr-2022
 
 
ROK 2021
Štatút participatívneho rozpočtu schválený 23.9.2021
(PDF, 350 kB)
 
Zásady participatívneho rozpočtu schválené 23.9.2021
(PDF, 458 kB)
       
Štatút participatívneho rozpočtu
(PDF, 460 kB)
 
Členovia výkonného výboru
(PDF, 277 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2021, Mgr. Michal Drengubiak - zástupca primátora,  Koordinátor projektu