Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

VO 33 - 2016 - Ka - Drobné práce súvisiace s údržbou, opravou a odstraňovaním havarijných stavov a drobných porúch v budovách mesta a zariadeniach zriadených mestom Rožňava - Výzva

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Pokračovať v článku →

 1. Chodím za tých, ktorí to potrebujú
  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť ...
 2. Voľné 2-izbové byty
  2-izbový bezbariérový byt Družba (prízemie) Okružná 36 (voľný od 1.10.2016) , 2-izbový byt (podkrovie) m. č. NADABULA (voľný od 1.12.2016) ...
 3. Nemaj založené ruky a hlasuj!
  Náš projekt: Eufónia čaká na tvoj hlas! Eufónia je súťažná prehliadka amatérskych hudobných skupín a spevákov, sólistov. Mesto Rožňava chce podchytiť nadaných hudobníkov, motivovať ich k tvorbe vlastných skladieb a prezentovaniu sa pred širokou verejnosťou. Účastníkom súťaže sa otvoria brány k nahrávaniu vlastných piesní a budú mať možnosť prezentovať sa ďalej na rôznych podujatiach organizovaných napr. mestom Rožňava, chceme zabezpečiť aj postup do vyšších oblastných súťaží. Diváci budú mať na samotnom podujatí možnosť kultúrne sa vyžiť a spoznať tvorbu svojich krajanov ...
 4. Jesenné upratovanie
  PRIMÁTOR MESTA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v ROŽŇAVE všetky školy, organizácie, podnikateľov, obchodné reťazce a občanov, aby sa v období od 17.10. 2016 – 21.10. 2016 zapojili do jesenného upratovania ...
 5. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 29. septembra 2016 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
< 1 2 3 4 >
 1. Týždeň plný cyklozážitkov
  Naša škola sa tento týždeň zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutočňuje v termíne 19. – 30. septembra 2016 na celom Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom školstva. Zároveň sme sa zapojili do akcie Európsky týždeň mobility ...
 2. Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok 2016
  Dni mesta boli slávnostne otvorené vo štvrtok 15. septembra o 14.00 h. aj za prítomnosti hostí z partnerských miest. V spojení s jarmokom sa občanom a návštevníkom poskytol priestor na potešenie všetkých zmyslov ...
 3. Prírodná telocvičňa
  Pohyb je zvyčajne spojený s podporou zdravia, je neoddeliteľnou súčasťou zdravého spôsobu života a dôležitou a cennou hodnotou každého z nás. Naučiť sa starostlivosti o vlastné zdravie je cieľom výchovy a vzdelávania od najmladšieho veku ...
 4. Gemerská hostina s Borostyánom
  V stredu večer, 21.septembra 2016 sa opäť stretli priaznivci folklóru v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, aby sa dozvedeli o rôznych príležitostiach na zábavy, ale o zvykoch a jedlách na gemerskej hostine v minulosti ...
 5. Medailón osobnosti Gemera
  Prvý z trojice rozhovorov nesúcich spoločný názov „Medailón osobnosti Gemera,“ ktorý zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vo štvrtok 22.septembra, bol úspešným zahájením tohoto nového programového rámca organizácie...
 6. Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave je hotové
  Vo štvrtok 15. septembra 2016 v Rožňave slávnostne otvorili Zážitkové centrum SENTINEL, ktoré je súčasťou Baníckeho múzea v Rožňave ...
 7. Najvyššie mestské ocenenia v roku 2016
  V rámci Dní mesta primátor Pavol Burdiga odovzdal Cenu primátora mesta a Cenu mesta Rožňava laureátom, ktorých schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 122/2016 dňa 17. septembra 2016 v priestoroch sobášnej siene na akademika Hronca v Rožňave ...
 8. Najúspešnejší športovec mesta za rok 2015
  V rámci Dní mesta sa každoročne udeľujú ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 12/2016 schválilo zo dňa 25. februára 2016 udelenie ocenení ...
 9. VIII. ročník Letného bedmintonového turnaja KGB 2010 Rožňava MINICUP 2016
  Turnaj sme organizovali v rámci dní mesta, Európskeho týždňa športu a už tradične ho otvoril o 9:00 pán primátor Pavol Burdiga. Celkovo sme mali veľmi peknú účasť 67 hráčov (48 dospelých, 19 detí) z Košíc, Prešova, Hnúšte, Revúcej, Rožňavy a blízkeho aj vzdialenejšieho okolia ...
 10. Športovo - zábavné popoludnie s CVČ a MFK Rožňava
  V utorok 13.09.2016 na školskom ihrisku ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave CVČ v Rožňave a Mestský futbalový klub Rožňava pripravili pre deti z ŠKD športovo-zábavné popoludnie ...
< 1 2 3 4 >

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 21 kB)
Zubná (PDF, 26 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri