Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Rodinné popoludnie v duchu Vianoc

14. decembra 2016 od 13:00 hod.

Pokračovať v článku →

 1. Počas Mikulášskeho dňa boli otvorené Vianočné trhy
  V utorok 6. decembra o 13.00 primátor Rožňavy Pavol Burdiga svojim príhovorom oficiálne otvoril Vianočné trhy. Okrem iného všetkých pozval na primátorský grog, ktorého zakúpením ľudia mohli prispieť na pomoc občanom, ktorí sú bez domova aj ľuďom zo sociálne slabších rodín ...
 2. Mikulášsky predvečer patril v Rožňave najmenším
  V pondelok 5. decembra o 17.00 prišiel rožňavské deti pozdraviť a obdarovať Mikuláš. Spolu so svojim sprievodom, s anjelom, čertom a zvieratkami deťom rozžiaril očká. Rozsvietil a rozžiaril aj dočasnú dominantu námestia – vianočný stromček
 3. Učitelia dejepisu sa stretli vo vynovených priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave
  V posledný novembrový deň sa vo vynovených priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnilo zasadnutie okresnej predmetovej komisie učiteľov dejepisu. Stretnutie učiteľov vyučujúcich dejepis v základných školách bolo tentokrát zamerané na baníctvo, ktoré bolo v minulosti rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života v našom meste ...
 4. INTERNÁCIA – nová výstava Rolanda Neupauera v Galérii
  Dňa 25. novembra 2016 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnilo oficiálne otvorenie výstavy akademického maliara Rolanda Neupauera pod názvom Internácia ...
 5. Už 60 rokov vychovávajú talenty
  Základná umelecká škola v Rožňave dňa 24. novembra 2016 oslávila 60. výročie vzniku školy. ZUŠ v Rožňave počas svojho pôsobenia v meste Rožňava vychovala veľké množstvo mladých umelcov v oblasti hudby, tanca, slova a výtvarného umenia ...
 6. Banícky cech v Rožňave
  Stredoveká sláva Rožňavy vďaka ťažbe drahých kovov spadá do obdobia nemeckej kolonizácie. V Nemecku boli už v tomto období známe organizácie remeselníkov, ktorí sa združovali podľa jednotlivých remesiel, resp. približne rovnakého charakteru pracovnej činnosti. Kolonisti, v podmienkach Rožňavy hlavne baníci z Bavorska, Durínska a Saska, priniesli myšlienky a potrebu združovania sa z domovskej krajiny a vo svojej baníckej práci ju i praktizovali. Neboli to cechy, baníci svoje združenia nazývali bratstvami, ale ich charakter a štruktúra nasvedčujú tomu, že bratstvá fungovali na spôsob cechu ...
 7. Oslava životných jubileí v Dennom centre a Subsídiu
  Všeličo môže človek zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, nespomalí, je čas... Čas je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa pri jej toku občas pristavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom živote. Alfonz Bednár v jednej zo svojich próz ústami hlavného hrdinu hovorí: „ Človek je len vtedy človekom, ak niečo spraví zo svojho života. Niečo takého, po čom ľudia ako po moste budú kráčať k ľudskej budúcnosti. A čo je ľudská budúcnosť? Vek, v ktorom človek nebude smietkou na divom oceáne prírody a ľudstva.“ ...
 8. Trenčín Trnava, ruža voňavá
  16. novembra 2016 sa uskutočnil v Galante IX. ročník galaprogramu pod názvom Trenčín Trnava, ruža voňavá, ktorý pravidelne organizuje Matica slovenská. Aj keď podujatie prvotne vzniklo na základe dobrých vzťahov Trenčianskeho a Trnavského kraja, za roky organizácie pribúdali hostia aj z ostatných krajov Slovenska. Tohtoročný galaprogram uzatváral rožňavský Folklórny súbor Dubina ako reprezentant Košického samosprávneho kraja ...
 9. PEOPLEIMEET alebo Ľudia, ktorých stretávam
  Koncom septembra zavítal do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave mladý človek - Gábor, ktorý sa vrátil domov po siedmych rokoch cestovania po svete. Cieľom jeho návštevy bolo priblížiť verejnosti svoj životný príbeh prostredníctvom prednášky a prezentácie fotografií – život, na ktorý sa odhodlal po úspešne zahájenej kariéry architekta v Prahe ...
 10. eNRA RV 2016 v Rožňave
  V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 22.11.2016 uskutočnila vernisáž novej výstavy Akadémie Rovás z Košíc pod názvom „eNRA 2016 v Rožňave”. V rámci samotnej výstavy sa prezentuje 28 umelcov, z ktorých sa na vernisáži osobne zúčastnili šiesti: József Borisza Borsó (maliar), Astrida Kiss (maliar), Oszkár Kovács (fotograf), András Koren (fotograf),Viktória Mucza (maliarka) a akademický maliar Otto Szabó, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim akadémie ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 182 kB)
Zubná (PDF, 181 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri