Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Ceny Košického samosprávneho kraja - výzva

Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2017 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja ...

Pokračovať v článku →

 1. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 23. februára 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 2. VO 8 - 2017 - Ka - Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 3. Oznamenie podľa § 82 ods. 7 zckona NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Katarína Zatrochová, Záhradnícka 6, 048 01 Rožňava a Zdeněk Molnár, Jarná 27, 0489 01 Rožňava
 4. Oznamenie podľa § 82 ods. 7 zakona NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice, IČO: 00151866 ...
 5. Ozninenie podl'a § 82 ods. 7 zckona NR SR 5. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Gabriel Landori, Letná 30, 048 01 Rožňava ...
 1. Vernisáž výstavy Historická Rožňava na fotografiách
  Vernisáž druhej tohtoročnej výstavy s názvom Historická Rožňava na fotografiách sa uskutočnila v utorok 7. februára 2017 vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Slávnostnú vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Pavol Lackanič ...
 2. Milujeme Rožňavu...
  Milujeme Rožňavu... alebo zábavno - edukačné predpoludnie „Čo vieš o svojom meste?“
 3. Z vernisáže výstavy Hrady v Gemeri - Malohonte
  Výstavnú sezónu 2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave zahájila výstava Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Hrady v Gemeri – Malohonte. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 2. februára 2017 za prítomnosti primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu a kurátorov výstavy – PhDr. Alexandra Botoša a Mgr. Daniela Bešinu, ktorí účastníkom vernisáže porozprávali o tejto zaujímavej archeologickej výstave ...
 4. Študenti opäť tvorili v Galérii
  Naše snaženie o oživenie galerijného života galerijno-pedagogickými hodinami prináša svoje ovocie ...
 5. Prvé preteky v zdolávaní snehového kopca
  Deň po odovzdávaní polročných vysvedčení sa žiaci rožňavských základných škôl zabavili a zasúťažili si v netradičných pretekoch na snehovom kopci, ktorý nám na Námestí baníkov vyrástol minulý mesiac ...
 6. Donboscovica v Rožňave
  Posledný januárový víkend zasvätili rožňavskí domkári oslave narodenín učiteľa a vychovávateľa mládeže, zakladateľa rehole saleziánov dona Bosca. Aby tento sviatok mohlo s nimi osláviť čo najviac ľudí v spolupráci s Katolíckou základnou školou sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, pripravili slávnostnú akadémiu tzv. Donboscovicu ...
 7. 72. výročie oslobodenie mesta Rožňava
  V kalendári je vyznačených množstvo významných dní a udalostí. Niektoré pripomínajú tie najtemnejšie chvíle, iné pripomínajú výročia plné šťastia a radosti. Medzi jeden z najvýznamnejších dní v histórii Rožňavy určite patrí aj 23. január 1945 ...
 8. 11. výročie od leteckej tragédie pri maďarskej obci Hejce
  Dátum 19.január 2006 sa navždy zapísal čiernym písmom do dejín Slovenska. Po úspešnej mierovej misii v Kosove sa slovenskí vojaci vracali do rodného domova, keď na kopci Borsó v maďarskej obci Hejce došlo k tragickej udalosti. O život tam prišlo 42 slovenských vojakov, medzi ktorými boli aj dvaja Rožňavčania – rtn. Peter Komora a práp. Ondrej Keszi ...
 9. Zriadenie banského náučného chodníka na lokalite Rákoš
  Gemerský banícky spolok Bratstvo realizuje zriadenie banského náučného chodníka na lokalite Rákoš. Chodník prechádza pozemkami vo vlastníctve Mesta Rožňava, Mestských lesov s. r. o. Rožňava, a Lesov SR š.p. Banská Bystrica ...
 10. Cesta za rozprávkami 2016
  Cesta za rozprávkami patrí k najúspešnejším projektom, ktoré divadlo ACTORES ponúka v rámci svojej divadelnej činnosti na svojom javisku. Ide o cyklus rozprávok a v roku 2016 už prebehol jeho jubilejný 15. ročník. Základnou myšlienkou je počas aktuálneho roka priniesť desiatku hosťujúcich rozprávkových inscenácií, vrátane divadelných produkcií mestského divadla ACTORES, so zámerom pre deti a mládež ...
 1. Ceny Košického samosprávneho kraja - výzva
  Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2017 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja ...
 2. Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
  Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta ...
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava
  Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
 4. Rožňavské noviny
  Od októbra môžete pravidelne začiatkom mesiaca nájsť vo svojich schránkach noviny Rožňavčan, ktoré sú súčasťou Gemerského echa ...
 5. Výzva na predkladanie návrhov
  Výzva na predkladanie návrhov „Najúspešnejší športovec roka za rok 2016“, „Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016“ a Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 181 kB)
Zubná (PDF, 180 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

 1. Ceny Košického samosprávneho kraja - výzva
  Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2017 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja ...
 2. Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
  Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta ...
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava
  Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
 4. Rožňavské noviny
  Od októbra môžete pravidelne začiatkom mesiaca nájsť vo svojich schránkach noviny Rožňavčan, ktoré sú súčasťou Gemerského echa ...
 5. Výzva na predkladanie návrhov
  Výzva na predkladanie návrhov „Najúspešnejší športovec roka za rok 2016“, „Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016“ a Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán ...

Naši partneri