Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky

Dňa 26. mája 2017 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v časti mesta Rožňava - Šafárikova 29 bude Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky ...

Pokračovať v článku →

 1. Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky
  Dňa 26. mája 2017 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v časti mesta Rožňava - Šafárikova 29 bude Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky ...
 2. Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
  Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta ...
 3. Letné remeselnícke tábory
  od 10. júla do 14. júla 2017, od 31. júla do 4. augusta 2017
 4. Pred 105 rokmi bolo v Rožňave založené Mestské múzeum
  Významnú úlohu v dejinách rožňavského múzejníctva zohralo Mestské múzeum v Rožňave. V čase založenia Mestského múzea v Rožňave už pôsobilo v Rožňave Bansko-hutnícke múzeum založené v roku 1902. Budova múzea bola postavená v roku 1905 podľa projektu Alexandra Müllera, riaditeľa rožňavských baní. Objekt je prvou účelovou budovou postavenou pre banské a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. Prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou a početné mineralogické zbierky v nej boli prvýkrát sprístupnené v roku 1912 ...
 5. Otvorený list primátora mesta o dotáciách z rozpočtu mesta
  Vážení občania, športovci a prívrženci kultúry, ako primátor mesta Rožňava by som sa vám chcel prihovoriť týmto otvoreným listom a bližšie dať do vášho povedomia spôsob, akým sa prerozdeľujú finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre športové kluby, kultúrne, spoločenské a sociálne organizácie, ktoré pôsobia na území mesta. Na začiatku roka poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) schvaľujú rozpočet mesta na daný kalendárny rok, ktorého súčasťou je aj možnosť poskytnúť dotáciu pre spomínané subjekty v prípade, že o ňu požiadajú do stanoveného termínu ...
 1. Noc múzeí a galérií
  Tohtoročnú Noc múzeí a galérií privítalo Banícke múzeum v Rožňave aj so Škodou Sentinel, parným valcom a banským vláčikom ...
 2. Výstava Teodor Jozef Mousson (1887-1946)
  Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj) sa konala dňa 16. mája 2017 o 16.30 hod. v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí vernisáž sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887-1946) ...
 3. Deň matiek v Dennom centre
  Druhá májová nedeľa už tradične patrí k najkrajším sviatkom - všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete mali v ten deň príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom ...
 4. Deň matiek
  Ženy prinášajú životu krásu, lásku, hlas detí. V matke je veľká sila. Pocit matky je prejavom pravého rodinného šťastia, ktoré sa napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení, láske a šťastí rodín ...
 5. Z histórie ševcovského a čižmárskeho remesla v Rožňave
  Rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života v meste Rožňava bolo počas mnohých stáročí baníctvo. Už v 17. storočí patrilo mesto Rožňava medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku ...
 6. Koniec druhej svetovej vojny - Deň víťazstva nad fašizmom
  Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov, ktorým si prítomní pripomenuli ťažko vybojovanú slobodu aj na úkor životov – životov našich hrdinov, ktorí nebojácne povstali a bránili so zbraňou v ruke svoju vlasť, svoj národ, svoju hrdosť. Bojovali za krajší a lepší život pre nás - ľudí, ktorí dnes stoja pri pamätníku osloboditeľov a s úctou i vďakou kladú vence či kytičky, aby tým vzdali hold padlým vojakom ...
 7. Vatra slobody 2017
  Na počesť a pamiatku padlým hrdinom II. svetovej vojny sa pod záštitou primátora mesta stretli občania z mesta a jeho okolia už po 4-krát na Vatre slobody na lúke nad pamätníkom pápeža Jána Pavla II. 5. mája 2017 ...
 8. Umenie a život má rovnaký zmysel
  V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy ...
 9. Vernisáž výstavy Poézia kameniny v Nových Zámkoch
  Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny ...
 10. Stavanie mája v Rožňave
  Dňa 28. apríla o 17.00 napriek nestálemu daždivému počasiu členovia FS Dubina v Rožňave postavili máj. Ako to už býva zvykom, najprv folkloristi požiadali o povolenie na postavenie stromu samotného primátora Rožňavy ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 182 kB)
Zubná (PDF, 183 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri