Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 25.08.2017 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici kozmonautov č. 5, 6, 7, súp. č. 1674 v Rožňave, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 875/7 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté ...

Pokračovať v článku →

 1. Cyklopotulky po Rožňave a okolí
  Koncom septembra sa natáčala v Rožňave a v jej okolí obľúbená relácia Cyklopotulky ...
 2. Zelená škola
  V školskom roku 2016/2017 sa 123 škôl na Slovensku uchádzalo o vlajku a medzinárodný certifikát programu Zelená škola. Na základe splnenia podmienok programu, rozhodnutím Rady Zelenej školy reálne získalo toto medzinárodné ocenenie 91 škôl na Slovensku a medzi nimi aj Materská škola Štítnická v Rožňave ...
 3. Plstenie a splsťovanie
  Dňa 30. októbra 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konal, v spolupráci s Mestom Rožňava, tretí odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie ...
 4. Sviatok všetkých svätých
  Ako tisíce hviezd na nebi rozjasní nočnú oblohu, tak rozsvietilo tisíce plamienkov hroby našich najbližších. Mihotavé plamienky na hroboch tíško šeptali s prítomnými slová modlitby plné lásky či vďaky a nejedna slza skropila kameň, ktorý pripomína posledné miesto odpočinku zosnulého rodinného príslušníka, priateľa či známeho. Cintorín akoby bol vystlaný farebným kobercom rôznych kvetov, ktorý vyvolával v ľuďoch melanchóliu a nostalgiu. Spomíname na mŕtvych. Uchovávame si spomienky na svojich najdrahších – na ich dobré skutky, rady či vzorný príklad do života. Zapálením sviečky, zopnutím rúk a tichou modlitbou im preukazujeme poslednú službu lásky, ktorú môžeme ešte pre nich vykonať ...
 5. Halloween na Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika trochu inak
  Každý rok naša škola organizuje rôzne aktivity, ktorých hlavným cieľom je viesť mladých ľudí k spolupráci a súťaživosti, kreativite a jedinečnosti, motivácii a flexibilite ...
 6. Október mesiac úcty k starším
  Jeseň. Nie je len ročné obdobie, ale aj obdobie života človeka. Príroda obdarúva a poteší zrak svojou paletou farieb a úrodou. I v ľudskom živote je to tak – skôr narodení rozdávajú mladším svoju úrodu – predovšetkým sú to bohaté skúsenosti, múdrosť, či získané rady do života. A v tom spočíva zmysel ľudského života. I keď si v októbri pripomíname Mesiac úcty k starším, na našich skôr narodených by sme mali myslieť a pomáhať im celý rok ...
 7. Ukážka činnosti Klubu Športovej Kynológie Slovakia
  Dňa 21.6.2017 sa uskutočnila pod záštitou mesta Rožňava ukážka činnosti Klubu Športovej Kynológie Slovakia v Rožňave, určená žiakom Základnej školy akademika Jura Hronca, ktorej cieľom bolo priblížiť deťom základné pojmy, činnosti a povinnosti, s ktorými sa denne stretáva každý majiteľ psa v našom meste ako i hlavnú myšlienku a to udržiavanie čistoty životného prostredia od psích exkremetov v meste a trávnatých častiach sídlisk mesta ...
 8. 2. odborné vzdelávanie pedagógov a zástupcov školských, kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií
  Dňa 13. októbra 2017 sa konal v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava v poradí druhý odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie ...
 9. Rožňavský veľtrh pre seniorov
  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vo vestibule a v spoločenskej sále MsÚ v Rožňave sa dňa 17.10.2017 konal 2. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Hlavnými organizátormi podujatia bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave ...
 10. Repezentovali sme mesto a školu v Českom Těšíne.
  Naša škola je dlhodobo zapojená do partnerského projektu V4, v rámci ktorého sa stretávame každý rok v inej krajine. Našimi partnerskými školami sú: Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola, Váci uttca 43,1056 Budapest V. Kerület, Maďarsko; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Generała Hallera 8, 43-400 Cieszyn, Poľsko; Základní škola Pod Zvonek, 1835 Český Těšín – Svibice,Karviná, Česko ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 204 kB)
Zubná (PDF, 195 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri