Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania ...

Pokračovať v článku →

 1. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania ...
 2. VO 34 - 2016 - Ka - Stavebný dozor pre stavbu - „Obnova bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov“ (ďalej len stavba). - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 3. Priamy prenájom majetku mesta
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer priameho prenájmu majetku mesta formou ponukového konania ...
 4. Priamy prenájom majetku mesta
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania ...
 5. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania ...
< 1 2 3 4 >
 1. Máme víťaza v celoslovenskej súťaži
  19.10.2016 sa v Drienčanoch uskutočnil XI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky pod názvom "Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas". ...
 2. Vlachovská zavíjänka
  Priaznivci folklórnych stretnutí pod názvom „U nás taká obyčaj ...“ si v stredu 19. októbra 2016 mohli v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave vychutnať svadobnú zavíjankovú atmosféru ...
 3. Rožňavský Kameňák 2016
  Celoslovenská lezecká súťáž Rožňavský Kameňák, ktorú každý rok organizujú Domka a saleziánska rodina v Rožňave, oslávila tento rok už 10. jubileum. Zúčastnilo sa jej rekordný počet lezcov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska ...
 4. MLYN Rožňava 2015 v Českom Těšíne
  Dňa 14. októbra 2016 bola v partnerskom meste Rožňavy v Českom Těšíne otvorená výstava MLYN Rožňava 2015 ...
 5. Rožňavský veľtrh pre seniorov
  Pomoc a podpora seniorom je jednou z mét Mesta Rožňava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave a preto zorganizovali pri príležitosti októbra - mesiaca Úcty k starším podujatie pod názvom Rožňavský veľtrh pre seniorov ...
 6. Kameninová manufaktúra
  Dozvedeli sa o kameninovej manufaktúre, aj o zaujímavej práci v múzeu ...
 7. Slávnostná certifikácia programu Zelená škola
  Tak sme sa dočkali tej slávnostnej chvíle. V stredu /5. októbra 2016/ sa totiž v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka programu Zelená škola, do ktorého sa zapojila aj ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave. Školy, ktoré uspeli v záverečnom hodnotení plnenia svojho programu v rámci Zelenej školy, obdržali certifikát aj vlajku Zelenej školy ...
 8. Spevácke domy na Gemeri
  Gemerské osvetové stredisko s finančnou podporou Fondu pre podporu umenia zorganizovalo dňa 29. septembra, po prvýkrát spevácky workshop. Podujatie sa konalo v Krásnohorskej Dlhej Lúke v Hostinci Buzgó a bolo zamerané na spevácke techniky pre členov folklórnych kolektívov, ale aj nečlenov, pre spevákov, ale aj „nespevákov“, ktorých ľudová pieseň zaujíma ..
 9. 30. VÝROČIE MŠ
  V školskom roku 2016/17 Materská škola na Kyjevskej ulici v Rožňave oslávila 30. výročie svojho vzniku. Prvé deti vstúpili do nových priestorov 1. 9. 1986. Od tej doby materská škola prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. Jej poslanie však bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie, prejaviť im lásku a porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života ...
 10. Rožňavské kameninové výrobky vo Fiľakove
  Každý, kto má záujem prezrieť si kameninové predmety vyrobené v Rožňave, môže tak urobiť vo Fiľakove. V Bebekovej bašte fiľakovského hradu sú v týchto dňoch prezentované výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry prostredníctvom výstavy Poézia kameniny. Výstava je zameraná na ukážku sortimentu – džbánov, krčahov, mís, predovšetkým však tanierov – úžitkových i dekoračných, ktoré sa vyrábali v najväčšej miere ...
< 1 2 3 4 >

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 182 kB)
Zubná (PDF, 27 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri