Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Pamiatka zosnulých

1. novembra 2017 o 13.30 hod.

Pokračovať v článku →

 1. Rožňavský veľtrh pre seniorov
  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vo vestibule a v spoločenskej sále MsÚ v Rožňave sa dňa 17.10.2017 konal 2. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Hlavnými organizátormi podujatia bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave ...
 2. Repezentovali sme mesto a školu v Českom Těšíne.
  Naša škola je dlhodobo zapojená do partnerského projektu V4, v rámci ktorého sa stretávame každý rok v inej krajine. Našimi partnerskými školami sú: Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola, Váci uttca 43,1056 Budapest V. Kerület, Maďarsko; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Generała Hallera 8, 43-400 Cieszyn, Poľsko; Okres Základní škola Pod Zvonek, 1835 Český Těšín – Svibice,Karviná, Česko ...
 3. Saunovanie v materskej škole
  Dnes už nemusíme zdôrazňovať význam relaxačných aktivít v živote človeka. Relaxačné centrá sa stávajú samozrejmosťou a potrebou takmer v každom meste ...
 4. Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2017
  Na projekt s názvom „Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2017“, ktorý zahŕňal deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa detí bola vyčlenená dotácia od Mesta Rožňava formou dodatku k zmluve vo výške 900,- eur. Projekt sa uskutočnil dňa 17.06.2017 v priestoroch telocviční a školského dvora na ZŠ Ulica Pionierov 1 v Rožňave ...
 5. Street work
  Akcia z pohľadu organizátorov dopadla veľmi dobre nakoľko ohlasy boli veľmi pozitívne a súťažiacim nič nechýbalo. Pri hodnotení sme skonštatovali, že to bola najlepšie akcia za 4 ktoré sme už organizovali ...
 6. Plstenie a splsťovanie
  Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie ...
 7. Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok 2017
  Dni mesta Rožňava spojené s Rožňavským jarmokom sa konali počas troch dní 14. – 16. septembra 2017. Aj tohto roku prišlo na Námestie baníkov množstvo predávajúcich s rozličným tovarom ...
 8. Ukážky stolovanie a prestierania
  Pri príležitosti Dní mesta Rožňava, tak ako to už býva zvykom každý rok pripravia členovia denného centra zaujímavú výstavu. Tento rok to bola výstava pod názvom „Ukážky stolovania a prestierania“ ...
 9. Pripomenuli sme si 115. výročie založenia Baníckeho múzea v Rožňave
  Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902. 115. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie sme si pripomenuli v komornej atmosfére v rámci Spomienkového popoludnia 12. septembra 2017, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga a ďalší pozvaní hostia ...
 10. Deň polície, bezpečnostných a záchranných zložiek
  Mestská polícia Rožňava a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava, Hasičským a záchranným zborom Rožňava a vojenskými útvarmi Posádky Rožňava zorganizovali v rámci dní mesta Rožňava dňa 19. septembra 2017 na Námestí baníkov v Rožňave pútavé dopoludnie pod názvom: „Deň polície, bezpečnostných a záchranných zložiek“ ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 203 kB)
Zubná (PDF, 195 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri