Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Mikuláš na ľade

Ako každý rok aj tento rok k nám zavítal Mikuláš a nie hociakým spôsobom. 8. decembra (piatok) prišiel aj na Zimný štadión v Rožňave a všetkých obdaroval ...

Pokračovať v článku →

 1. Oznámenie o zasadnutí komisie MZ
  Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu ...
 2. Lyžovanie detí s elánom v sezóne 2017/2018
  RODIČIA, už ste rozmýšľali ako vyplniť voľný čas svojich detí počas dlhých zimných víkendov? Členovia LO Elán Rožňava Vám ponúkajú lyžovanie detí (6 až 14 ročné) s elánom za členský poplatok 180 €. (je možné zaplatiť v dvoch splátkach 90€+90€). Členský poplatok nezahŕňa poistenie dieťaťa ...
 3. Nová prezentácia poľnej šachtovej pece
  V katastri obce Gemerský sad, časť Nováčany, okres Rožňava, sa v roku 1982 archeológom podarilo lokalizovať presnú polohu zaniknutej stredovekej osady Somkút. Archeologickou činnosťou odkryli poľné šachtové pece, ktorých vnútorný priestor mal hruškovitý tvar a bol veľmi kvalitne vymazaný so žiaruvzdornou hlinou. Predpokladá sa vzhľadom na veľkosť a na prostredie kde boli nájdené, že mali svoju úlohu vo výrobnom procese ...
 4. Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
  V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom ...
 5. Predpredaj parkovacích kariet na rok 2018
  Technické služby mesta Rožňava oznamujú , že predpredaj mesačných, štvrťročných polročných , ročných parkovacích kariet a kariet pre obyvateľov RV nad 70 rokov na rok 2018 bude ...
 1. Schválené VZN
  Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 9. 2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ...
 2. Priamy predaj majetku mesta
  Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 214/2017 zo dňa 30.11.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...
 3. Priamy predaj nehnuteľného majetku mesta
  Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.210/2017 zo dňa 30.11.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...
 4. Priamy predaj nehnuteľného majetku mesta
  Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.211/2017 zo dňa 30.11.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...
 5. Priamy predaj nehnuteľného majetku mesta
  Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.211/2017 zo dňa 30.11.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...
 1. Mikuláš na ľade
  Ako každý rok aj tento rok k nám zavítal Mikuláš a nie hociakým spôsobom. 8. decembra (piatok) prišiel aj na Zimný štadión v Rožňave a všetkých obdaroval ...
 2. Hallowenský basketbal s loptou
  V mesiaci november, ktorého jedným so symbolov je aj sviatok Hallowen, hráčky ŽBK Rožňava úspešne bojovali vo viacerých súťažných a prípravných zápasoch. Naďalej sme šírili myšlienku sloganu „S loptou spoločne proti drogám“. Úspechy na palubovke boli tou najlepšou reklamou pre rožňavský ženský basketbal, ktorý by nemohol fungovať bez podpory mesta a ďalších sponzorov ...
 3. Unikátny Rožňavský Mikuláš
  „Mikuláš“ a „Ježiško“ – v detských očiach dve najdôležitejšie osoby počas adventného mesiaca. A Mikuláš Rožňavu nesklamal ani tento rok. Hneď ráno navštívil so svojim rozprávkovým sprievodom primátora mesta Pavla Burdigu ...
 4. ROŽŇAVSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2017
  Námestie baníkov v dňoch 5.-7. decembra ožilo vianočnými trhmi. Rôzne vône lákali občanov na samé domáce dobroty – pečené, varené i smažené, každému podľa chuti. Nechýbala domáca klobása či varená kapustnica. Prítomní sa mohli zohriať medovinou ale aj primátorským grogom ...
 5. Nastal čas Vianočný...
  Okrem množstva hviezd na nebi sa dňa 1.12.2017 rozsvietila rôznymi farbami aj vianočná výzdoba nášho mesta. Tento rok však nešlo len o „bežné“ rozsvietenie, ale počas jedinečného programu, ktoré zorganizovalo pre svojich občanov mesto Rožňava. Krátku dramatizáciu o zmysle a podstate života uviedli dospelí študenti literárno-dramatického odboru ZUŠ pod vedením Moniky Kerekešovej ...
 6. Oslava životných jubileí
  V živote každého človeka nastanú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote. Najvhodnejšou chvíľou je snáď práve deň životného jubilea, kedy viac ako inokedy spomína na svoju mladosť, prvú lásku, školu, zamestnanie. Potom nastáva chvíľa - tá dôležitejšia, zakladanie si svojej vlastnej rodiny, prvé krôčky svojich detí alebo skomolené slová, ktoré vás rozosmiali ...
 7. Oslava životných jubileí
  Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí – je čas. Čas, ktorý neúprosne odkrajuje kúsky životného elánu, mladosti či pohyblivosti. Avšak času môže človek ďakovať za svoje znalosti, dávanú či získanú lásku a múdrosť, ktorú postupne odovzdávajú mladšej generácii. Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale v jeho charaktere a vo výsledkoch práce. Šťastie človeka nespočíva iba v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť času nie je v tom, koľko toho človek vie, ale v tom, ako vie svoju múdrosť odovzdávať iným ...
 8. Záverečná správa k projektu -S loptou spoločne proti drogám
  V mesiaci október sa hráčky ŽBK Rožňava zúčastnili viacerých prípravných a súťažných zápasov v rôznych kategóriách . Hráčky si v jednotlivých kategóriách juniorky, žiačky, staršie žiačky a staršie minižiačky zmerali sily so svojimi rovesníčkami z košických klubov Young Angels Blue, Young Angels Yellow , Union Press, CBK ...
 9. Detská atletika
  30. novembra 2017 Materská škola na Kyjevskej ulici 2020/14 v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava usporiadala pre deti športové dopoludnie v rámci realizácie projektu Detská atletika. Podujatie sa uskutočnilo za pomoci zriaďovateľa Mesta Rožňava, ktorý materskej škole poskytol finančný príspevok na podujatie Detská atletika ...
 10. Rozprávkové múzeum
  Výstava je určená pre širokú laickú verejnosť s prihliadnutím na detského návštevníka. Približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 187 kB)
Zubná (PDF, 190 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri