Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Záver kultúrneho leta

28. augusta 2016 o 16:00 hod.

Pokračovať v článku →

 1. Rodinné domy Nadabula, SO 01 Kanalizácia
  „Rodinné domy Nadabula, SO 01 Kanalizácia; SO 02 Vodovod“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
 2. Rožňava, Štítnická - Zriadenie TS, úprava /V/V
  Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o., pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je zriadenie novej stožiarovej trafostanice, VN prípojky a vyvedenie výkonu z trafostanice do existujúcej NN vonkajšej siete. Trafostanica bude vyzbrojená olejovým hermetizovaným transformátorom o výkone 160kVA ...
 3. Obchodno verejná súťaž na predaj pozemku
  Košický samosprávny kraj v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 a č. 151/2014 zo dňa 13. októbra 2014 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku registra C KN parc. č. 559/1 o výmere 34826 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Rožňava ...
 4. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - Mgr. Peter Gemerský a Mgr. Art. Kamila Gemerská
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Mgr. Peter Gemerský a Mgr. Art. Kamila Gemerská
 5. VO 30 - 2016 - Ka - Deratizácia verejných priestranstiev v meste Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
< 1 2 3 4 >
 1. Leto letí ako voda
  Podľa mnohých najkrajšie ročné obdobie a asi aj preto máme každý rok pocit, že nám rýchlo pretečie pomedzi prsty. Tak aj túto nedeľu niektorým deťom aj pomedzi prsty aj z ryžovacej panvice pretekala voda ...
 2. Letiace bubliny
  Dňa 14. augusta rožňavské námestie žilo bublinkami a skvelou hudbou 90. rokov. OZ Mesto v pohybe za pomoci sponzorov a v spolupráci s DJmi pripravilo uplynulú nedeľu zaujímavý program. Priniesli aj svoj kultový indiánsky stan ...
 3. Zábava s Meduškou
  Tretie podujatie v rámci Rožňavského kultúrneho leta vyšlo na jednotku. Dňa 7. augusta Námestie baníkov bolo skutočne miestom zábavy pre rodiny. Detské očká žiarili pri aktivitách, ktoré si pre nich pripravilo OZ Meduška ...
 4. Kovačická dvojka
  V priestoroch Galérie Baníckeho múzea a v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici sa vo štvrtok 4.8.2016, konala vernisáž výstavy Život slovenského sedliaka na Dolnej zemi. Početných prítomných privítal riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Pavol Lackanič. Slovo odovzdal múzejnej pedagogičke Gabrielle Badin, ktorá prítomných previedla životom oboch insitných vystavujúcich umelcov, ale aj o Kovačickej škole insitného umenia ...
 5. Unifikovaný futbal
  Športové podujatie Unifikovaný futbal, prebiehajúce v rámci Európskeho futbalového týždňa, tohto roku opäť neobišlo naše zariadenie. Akcia sa realizovala 07.06.2016, na multifunkčnom ihrisku Obchodnej akadémie v Rožňave. Organizátorom podujatia bolo zariadenie JASANIMA-DSS a o.s. AMALIA –DSS pre ľudí s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a s poruchami správania, v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád ...
 6. DOVAJ CUP
  Dňa 25.6.2016 sa v čase od 9.00 hod do 15.00 hod prebehla na futbalovom ihrisku AKCIA s názvom DOVAJ – leto s loptou. Tento rok to už bol II. ročník. Aj napriek horúcemu počasiu /teplota bola okolo 35 °C/ sa nám podarilo vytiahnuť deti od počítačov, aby prežili jeden pekný deň so svojimi rovesníkmi na ihrisku ...
 7. Za našima humni
  Vôňa sena a melódie gemerských trávnic sa vznášali večer, 20.7.2016 ponad dvor Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Diváci sa spolu s členmi folklórneho súboru Gemer z Dobšinej preniesli na horské gemerské lúky a zaspomínali na časy nie tak dávno minulé ...
 8. Popoludnie so ZUŠkou
  Základná umelecká škola v Rožňave potvrdila svoju kvalitu a zorganizovala príjemné a zábavné popoludnie v rámci Rožňavského kultúrneho leta. Podujatie sa uskutočnilo 17. júla 2016 od 16.00 na Námestí baníkov v Rožňave a jeho aktéri priniesli slnko do zamračeného počasia ....
 9. Vernisáž výstavy intermediálnej umelkyne Anny Daučíkovej
  Dňa 14. júla 2016 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila vernisáž výstavy intermediálnej umelkyne Anny Daučíkovej. Táto výstava je monografickým výberom z jej tvorby a v rámci 4. ročníka podujatia Rožňavské radiály je zaradená ako druhá v poradí ...
 10. Vernisáž výstavy Rožňavské cechy v Jelšave
  Vo štvrtok 7. júla 2016 sa v priestoroch Mestského múzea v Jelšave uskutočnila vernisáž výstavy Baníckeho múzea v Rožňave s názvom Rožňavské cechy ...
< 1 2 3 4 >

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 182 kB)
Zubná (PDF, 183 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri