Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Z technických príčin končí prevádzka na Zimnom štadióne

Dňom 19.01.2018 z technických príčin končí prevádzka na Zimnom štadióne v Rožňave ...

Pokračovať v článku →

 1. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej č. 34, 36 v Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté ...
 2. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 3. Obnova obalových konštrukcií bytového domu a zastrešenie bytového domu
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 4. Priamy prenájom majetku
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania ...
 5. VO 1 - 2018 - Ka - Pasport, evidencia verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 1. Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava 2017
  Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy organizovalo v termíne 04.08.- 12.08.2017 XVIII. ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava. Okrem domácich - rožňavských výtvarníkov sa ho zúčastnili mladí výtvarní umelci z Podolínca, Krh. Podhradia, z partnerských miest Budapest Belváros-Lipótváros, Bácska Topolya (S), Szerencs (M) a Gyergyószentmiklós (R) ako aj Českého Těšína a Cieszyna (P) . Slávnostné otvorenie sa koná 04.08.2017 o 18.00 hod. v reprezentačnej sieni na I. poschodí radnice ...
 2. Stretnutie bývalých Rožňavčanov 2017
  Stretnutie bývalých Rožňavčanov sa uskutočnilo dňa 18. októbra 2017 a zúčastnilo sa ho 20 dôchodcov z Rožňavy a dôchodcov - bývalých občanov mesta dnes žijúcich mimo Rožňavy ...
 3. IX. ročník vianočného turnaja v bedmintone
  Dňa 30. septembra 2017 naše OZ KGB 2010 Rožňava usporiadalo v multifunkčnej športovej hale v Rožňave už IX. ročník vianočného turnaja v bedmintone ...
 4. 10. Stretnutíe BMOS
  Členovia Gemerského baníckeho spolku sa zúčastnili 10. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Novej Bani. Takéto stretnutia sa uskutočňujú každoročne v rôznych kútoch Slovenska za bohatej účasti zahraničných delegácií najmä z Maďarska, Poľska, Rakúska a Česka ...
 5. Športový deň
  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Rožňave ,Štítnická ul.č.5 usporiadal v súlade s plánom práce na rok 2017 Športový deň. Podujatie sa podľa rozhodnutia vedenia zväzu uskutočnilo dňa 27.7.2017 v časti Bouling rešta- uračnom zariadení Casttelo v Rožňave. Na podujatí sa zúčastnilo 11 členov zväzu,na akciu boli prítomní aj predsedovia Základných organizácií z Gemerskej Hôrky,Plešivca a Hrhova ...
 6. Deti na hokej
  6. január 2018 bola sobota. Ale nie len tak hocijaká, ale HOKEJOVÁ! Na Zimnom štadióne v Rožňave o 13.30 hod. pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja a Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava pre deti a rodičov podujatie pod názvom „Deti na hokej“. Podujatia sa zúčastnilo cca 100 detí na ľade a približný počet v hľadisku ...
 7. TEO ČUŇOČKY - 1. občan mesta Rožňava
  Síce v Rožňavskej nemocnici sa v prvých dňoch roku 2018 narodilo niekoľko detičiek, prvé s trvalým pobytom v meste Rožňava sa narodilo až 5. januára 2018 o 17.40 h. Vytúžené bábätko mamku síce troška potrápilo, ale keď ho prvýkrát zobrala do náručia, všetka bolesť bola zabudnutá. Malý Teo - ako ho rodičia nazvali, mal svoje meno vybraté ešte pred zistením pohlavia, nejak verili, že to bude chlapček, ale hlavne si priali aby dieťatko bolo zdravé ...
 8. Privítanie nového roka 2018 v Rožňave
  Tak ako každoročne, aj tentokrát sa Námestie baníkov zaplnilo občanmi mesta, aby sa spoločne rozlúčili s rokom 2017 ...
 9. Adventný koncert 2017
  14. decembra 2017 o 17.00 hodine sa v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave uskutočnil Adventný koncert 2017. Hlavným organizátorom podujatia je Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave a Mesto Rožňava. Adventný koncert 2017 bol dominantným podujatím v období očakávania najkrajšieho sviatku roka. O scenár a réžiu celého koncertu sa postarala pani Eva Kardošová ...
 10. Vianočný hokejový turnaj v Rožňave
  Predvianočné sobotné dopoludnie 23. decembra 2017 patrilo trom hokejovým mužstvám, ktoré sa na rožňavskom ľade stretli vo Vianočnom turnaji ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 51 kB)
Zubná (PDF, 190 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri