Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Zmena odberových dní na Hematologiko-transfúznom oddelení NsP Sv. v Rožňava

Slovenský červený kríž Územný spolok Rožňava si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 1.7.2016 dochádza k zmene odberových dní na Hematologiko-transfúznom oddelení NsP Sv. v Rožňava ...

Pokračovať v článku →

 1. Ceny Košického samosprávneho kraja
  Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2016 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja ...
 2. Najvyššie mestské ocenenia - výzva na predloženie návrhov
  Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta. V zmysle § 41 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta v rámci „Dní mesta“ po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia ...
 3. Zmena odberových dní na Hematologiko-transfúznom oddelení NsP Sv. v Rožňava
  Slovenský červený kríž Územný spolok Rožňava si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 1.7.2016 dochádza k zmene odberových dní na Hematologiko-transfúznom oddelení NsP Sv. v Rožňava ...
 4. Letné remeselnícke tábory
  Dvojmesačné letné prázdniny sa už blížia a možno aj vy hľadáte pre svoje dieťa nejaký zaujímavý letný tábor. Inšpirujte sa našou ponukou ...
 5. IHRISKO - oddychová zóna pre rodiny
  Pomôžte nám opraviť multifunkčné ihrisko na sídlisku Juh v Rožňave a spríjemniť jeho okolie ...
< 1 2 3 4 >
 1. Andrássyho deň II.
  Dňa 20.5.2016 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil druhý ročník podujatia Andrássyho deň. Podnetom na zorganizovanie bol mimoriadne úspešný prvý ročník, ktorý sa uskutočnil 17.5.2013. Projekt podalo rovnako ako v prípade I. ročníka Andrássyho dňa Občianske združenie Slovenská železná cesta (SŽC), ktorá svojimi aktivitami podporuje cestovný ruch, uchovanie kultúrneho dedičstva, ako aj propagáciu baníctva, hutníctva a železiarstva na Slovensku ...
 2. Čo sa hýbe, to je živé
  Pod týmto názvom sa uskutočnil 6. ročník podujatia, ktorého cieľom je viesť deti a mládež viac k pohybu, pretože jeho nedostatok má sklony ku vzniku rôznych chorôb a k obezite ...
 3. Výtvarné spektrum a AMFO 2016
  Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka boli uzavreté slávnostnou vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2016 v Dome tradičnej kultúry Gemera ...
 4. Niekoľko myšlienok ku komornej výstave EX LIBRIS EROTICIS
  V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila dňa 3. mája 2016 vernisáž výstavy EX LIBRIS EROTICIS ...
 5. Natura excelenta a Špirhač, gacek
  Vo štvrtok 12.5.2016 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnilo slávnostné otvorenie dvoch výstav s prírodovedným zameraním - Natura excelenta a Špirhač, gacek, trúlelek ...
 6. Vplyv architektúry na spoločnosť
  V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili prednášky k výstave pod názvom „40 rokov architektúry manželov Maníkovcov“, ktoré viedol jeden z autorov výstavy Ing. arch. Mikuláš Maník. Úvodom priblížil myšlienky jednej z najpozoruhodnejších osobností slovenskej architektúry 20. storočia, Eugena Kramára ...
 7. Deň matiek
  Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku, na tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíce. Touto básňou privítal a otvoril podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek Ing. Ivan Nemčok ...
 8. Deň víťazstva nad fašizmom
  Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny sa uskutočnil dňa 9. mája 2016 pri Pamätníku oslobodenia v parku na Hviezdoslavovej ulici ...
 9. Účelové cvičenie ZŠ
  Dňa 06. mája 2016 sa Mestská polícia Rožňava podieľala na zabezpečení atraktívneho dopoludnia počas praktickej časti Účelového cvičenia žiakov ZŠ Ul. pionierov v Rožňave, ktoré sa konalo na detskom dopravnom ihrisku ...
 10. Vatra slobody 2016
  Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí: civilistov, príslušníkov ozbrojených síl. Boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy ešte aj z Ameriky a Ázie ...
< 1 2 3 4 >

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 21 kB)
Zubná (PDF, 180 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri