Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

72. výročie víťazstva nad fašizmom

9. mája 2017 o 11,00 hod.

Pokračovať v článku →

 1. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 27. apríla 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 2. Zápis detí do materských škôl
  Na základe § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Mesto Rožňava oznamuje rodičom, že z á p i s detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 03. 05. 2017 do 10. 05.2017 ...
 3. Zdravotné riziká pri práci so zobrazovacou jednotkou
  Zapínate každé ráno v práci počítač, aby ste si plnili svoje pracovné povinnosti? Možno si ani neuvedomujete, aké zdravotné riziká táto práca predstavuje. ,,Sedenie za počítačom“ nie je namáhavé len zdanlivo. Nevhodná poloha pri práci, ale aj nevhodné usporiadanie pracovného miesta má významný vplyv na poškodenie zdravia zamestnanca ...
 4. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)
  Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje vraku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií ...
 5. Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
  Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 - 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností ...
 1. Galerijno-pedagogické hodiny k výstave Dotyky – Érintések
  Výstavu Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola pod názvom Dotyky – Érintések inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, počas jej trvania navštívili rôzne vekové skupiny. Tých najmenších oslovila hlavne pestrofarebná tvorba súčasných žiakov školy; iných zase zaujala rozmanitosť výtvarných námetov a techník ...
 2. Veľkonočné tvorivé dielne v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave
  Modrá obloha, rozkvitnuté stromy a kvety, teplé slnečné lúče, rozkošné mláďatá – takto nám veľkonočné sviatky každým rokom ohlasujú príchod jari ...
 3. Dotyky - Érintések
  V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave možno v týchto dňoch navštíviť výstavu pod názvom Dotyky – Érintések, ktorá bola nainštalovaná pri príležitosti 20. výročia založenia Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským ...
 4. Veľkonočné trhy
  Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sa v Rožňave tradične organizujú aj Veľkonočné trhy spojené s kultúrnym programom. Tento rok sa konali na Námestí baníkov od 10. – 12. apríla. Slávnostným príhovorom trhy otvoril viceprimátor mesta Rožňava Mgr. Dionýz Kemény a v maďarskom jazyku sa prítomným občanom prihovoril poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Árpád Laco. Piesňami potešil spevácky zbor študentov Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave pod taktovkou Mgr. Evy Kardošovej a korepetítorky Márie Csobádyovej. Program pokračoval ľudovým pásmom pod názvom Vítanie jari ...
 5. Ekotopfilm mal v Rožňave premiéru
  Dňa 4. apríla 2017 do Rožňavy po prvýkrát zavítal festival Ekotopfilm - Envirofilm, ktorý je zameraný na otázky ochrany životného prostredia. Prostredníctvom výberu najlepších festivalových filmov a sprievodného programu sa rožňavskí žiaci a študenti dozvedeli o najzávažnejších problémoch nášho environmentu aj o možnostiach, ako by mali jednotlivci pristupovať k prírode a ako by mali triediť odpady ...
 6. Keramické emblémy
  Keramické emblémy alegorického zobrazenia poľnohospodárstva, baníctva, strojárenstva, priemyslu, vedy, hudby, tanca, literatúry, písomníctva, obchodu a dopravy a troch cností – viery, nádeje a lásky boli vyhotovené podľa návrhu Kolomana Tichyho, ktorý bol v roku 1957 poverený riešením interiéru veľkej sály Radnice v Rožňave ...
 7. 10. ročník Rally Rožňava
  Na úvod sezóny Majstrovstiev Slovenska v rally zorganizoval Auto Klub Košice 10. jubilejný ročník Rally Rožňava za spolupráce s L Racing...
 8. Hrady očarili aj tých najmenších
  Zázračný rozprávkový svet hradov prilákal detí z Materskej školy Plešivec do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na putovnú výstavu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pod názvom Hrady v Gemeri – Malohonte ...
 9. Historické predpoludnie v múzeu – ZŠ Pionierov
  V rámci Historického predpoludnia v múzeu navštívili dňa 5. 4. 2017 žiaci 5. ročníka ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave priestory Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára ...
 10. 28. marec DEŇ UČITEĽOV
  Vznik života ako rozvíjajúceho sa puku má v rukách rodič. Po prežití bezstarostného života plného hier a radosti prichádza škola. Čas výchovy, vzdelávania, zasväcovania do tajov vedy, umenia, zručnosti, poznávania dobra i zla. Učiteľ je neodmysliteľnou súčasťou dieťaťa a zanecháva v ňom poznatky na celý jeho život ...

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 183 kB)
Zubná (PDF, 184 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri