Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Priamy prenájom majetku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A so sídlom Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta ...

Pokračovať v článku →

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (PDF, 323 kB)
Zubná (PDF, 193 kB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri