Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Verejné obstarávanie

 1. VO 1 - 2018 - Ka - Pasport, evidencia verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 2. VO 72 - 2017 - Ka - Kamerový a zabezpečovací systém - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 3. VO 69 - 2017 - Ka - Diagnostikovanie objektu krytej plavárne v Rožňave - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 4. VO 70 - 2017 - Na - Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinností v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 5. VO 67 - 2017 - Ka - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Informácia o zadaní zákazky
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 6. VO 68 - 2017 - Ka - Obstaranie spracovateľa Zmien a doplnkov č. 5 k Územnému plánu mesta Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 7. VO 66 - 2017 - Ka - Výmena nosných konštrukcií – odstránenie havarijnej situácie - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 8. VO 64 - 2017 - Ka - Kancelársky kontajner - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 9. VO 63 - 2017 - Ka - Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava – III. etapa - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 10. VO 61 - 2017 - Ka - Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava - vypracovanie PD - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...