Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zber odpadu

PROPAGÁCIA ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV V MESTE ROŽŇAVA


pdf icon Propagácia zberu komunálnych odpadov a separovaných zložiek komunálnych odpadov
(PDF, 294 kB)

 

 

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2019


pdf icon
OBDOBIE: r. 2019
(PDF, 486 kB)

 

 

PRAVIDELNÝ VÝKUP PAPIERA


pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 283 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 282 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 278 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 280 kB)

 

 

ZBER POUŽITÉHO OLEJA


pdf icon Použitý olej
(PDF, 183 kB)

 

 

ZBERNÝ DVOR NA ODPADY


pdf icon
Zberný dvor na odpady
       v meste Rožňava
(PDF, 275 kB)

 

 
MANUÁL TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon
Manuál triedeného zberu odpadov pre mesto RožňavaX
(PDF, 374 kB)

 

 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2019


pdf icon Pokyny pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v rodinných domoch v meste Rožňava
(PDF, 247 kB)

 

 

NAKLADANIE S BIOODPADOM


pdf icon Predchádzanie vzniku odpadov
v domácnostiach
(PDF, 628 kB)
pdf icon Využitie bioodpadu v zahrade
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon 10 tipov ako neplytvať potravinami
(PDF, 658 kB)
pdf icon Kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Komunitné kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)

 

 

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV


pdf icon
Úroveň triedenia
komunálnych odpadov 2018
(PDF, 1,1 MB)

 

 

Ďalšie informácie o separovanom zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na hlavnej stránke v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY" -> príspevok:  Separovaný zber v meste Rožňava