Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zber odpadu

PROPAGÁCIA ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV V MESTE ROŽŇAVA


pdf icon Propagácia zberu komunálnych odpadov a separovaných zložiek komunálnych odpadov
(PDF, 294 kB)

 

 

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2019


pdf icon OBDOBIE: r. 2019
(PDF, 776 kB)
pdf icon
OBDOBIE: r. 2019
(PDF, 486 kB)

 

 

PRAVIDELNÝ VÝKUP PAPIERA


pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 123 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 124 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 122 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 121 kB)

 

 

ZBER POUŽITÉHO OLEJA


pdf icon Použitý olej
(PDF, 183 kB)

 

 

ZBERNÝ DVOR NA ODPADY


pdf icon
Zberný dvor na odpady
       v meste Rožňava
(PDF, 275 kB)

 

 
MANUÁL TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon
Manuál triedeného zberu odpadov pre mesto Rožňava
(PDF, 374 kB)

 

 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2017


pdf icon Pokyny pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v rodinných domoch v meste Rožňava
(PDF, 343 kB)

 

 

Ďalšie informácie o separovanom zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na hlavnej stránke v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY" -> príspevok:  Separovaný zber v meste Rožňava