Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktivity primátora

Z aktivít primátora mesta Rožňava

p.  Pavla Burdigu vyberáme:

Dátum
Aktivita
Miesto konania

23.03.2018

15.Výročie klubu učiteľov seniorov

 Rožňava

23.03.2018

Otvorenie noci s Andersenom

Gemerská knižnica
Rožňava
24.03.2018
Slávnostné odovzdanie vyznamenania Maďarské dedičstvo pre p.Dr.Erdélyi Géza čestného občana mesta Rožňava v Budapešti
 

28.03.2018

Deň učiteľov

Rožňava

03.04.2018

Komisia kultúry a cestovného ruchu
VÚC Košice

04.04.2018

Modrá Strážna veža

Námestie baníkov

05.04.2018

Športový deň

 

06.04.2018

Deň učiteľov v ZO OZ Materských škôl

MsÚ Rožňava
7-8.4.2018 Stretnutie maďarských pedagógov Slovenska Rožňava
10.-11.4.2018 Rada ZMOS Vysoké Tatry
19.4.2018 Rada školy Obchodná akadémia
20.4.2018 Dni partnerského mesta SZERENCS Szerencs Maďarsko
23.04.2018 Zastupiteľstvo VÚC Košice Košice
26.4.2018 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave Rožňava

27.04.2018

Koncert skupiny NAZARETH

Rožňava

07.05.2018

Vatra slobody nad pamätníkom Jána Pavla

Rožňava

23.-24.05.2018

29. SNEM ZMOS

Bratislava

25.05.2018 Gemersko Novohradské lekárske dni OKC Rožňava

13.-15.09.2018

Dni mesta Rožňava

Rožňava

 

  /program sa priebežne aktualizuje/