Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mestský kamerový systém

Mestský  kamerový systém

- rozmiestnenie  kamier -

 
MKS MKS MKS MKS
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK Ul. ak. Hronca - cintorín
MKS MKS MKS MKS
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, Ul. pionierov, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu, OD Billa Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
MKS MKS MKS MKS
Ul. Zakarpatská 19 - budova RPIC  Ul. Zakarpatská, "Snaha" Rožňavská Baňa 120 Rožňavská Baňa 176
MKS MKS
Ul. zlatá (križovatka s Ul. mierovou) Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou) Ul. kozmonautov, v križovatke s Ul. slnečnou  Ul. krátka 28 - MŠ
 
   
Ul. krátka 30 Ul. kúpeľná    
 
 
Z dôvodu množiacich sa prípadov krádeží, poškodzovania majetku mesta a porušovaní právnych predpisov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Mestská polícia Rožňava začne v rámci monitorovacieho kamerového systému využívať i fotopasce. Fotopasce boli s pomocou technických služieb umiestnené v miestach kde najčastejšie dochádza k porušovaniu právnych predpisov, ale kde trvalé umiestnenie kamier by bolo neefektívne. Fotopasca dokáže samostatne zachytiť každý pohyb v snímanom sektore bez ohľadu na svetelné podmienky, páchateľa tak po celú dobu jeho pohybu v sektore nasníma a v reálnom čase odošle snímky na operačné stredisko mestskej polície. Mestská polícia tak bude aj s využitím týchto technických zariadení môcť efektívnejšie dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov v meste.