Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Vedenie mesta


P. Burdiga

Pavol Burdiga
primátor mesta

e-mail: pavol.burdiga@roznava.sk
tel: 058 / 7773 288 (sekretariát)
 
Vzdelanie:
Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave
 
Doplnkové vzdelanie:
Komora stavebných inžinierov – Odborný pracovník v stavebníctve, Odborný pracovník plynárenských zariadení
 
Pracovné skúsenosti:
20 rokov riadiacej činnosti v súkromnej firme zaoberajúcej sa výstavbou plynovodov.
 
Počítačové znalosti:
WORD, EXCEL, WINDOWS
 
Vodičský preukaz:
A, B, C, E, T
 
Záujmy:
šport – basketbal, automobilový šport
 
 

 
Mgr. Dionýz Kemény
zástupca primátora mesta

e-mail: dionyz.kemeny@roznava.sk

tel: 058 / 7773 219
 

 

 

 

 


 
JUDr. Erika MihalikováJUDr. E. Mihaliková
prednostka mestského úradu

e-mail: erika.mihalikova@roznava.sk

tel:  058 7773 275

 
1999 - absolvovala IVS na Právnickej fakulte v Košiciach
1999 - Mesto Rožňava,
        -  1999 - 2003 referent na oddelení miestnych daní a poplatkov
        -  2003 - 2004 referent na odbore právnom a správy majetku
        -  2005 - 10.6.2012 vedúca odboru právneho a správy majetku
         - 11.6.2012 - 30.11.2012 kancelária primátora mesta, právnik mesta

 JUDr. K. Balážová
JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta

Profesia:
právnička

Životopis v dátach:
1986 - absolvovala na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
1986-91 - Jednotné roľnícke družstvo Jablonov n/Turňou, právnička
1991–97 - Obvodný úrad práce, riaditeľka
1997–2003 - Okresný úrad práce, vedúca oddelenia, riaditeľka
18.3.2003 zvolená mestským zastupiteľstvom za hlavnú kontrolórku mesta

mail: katarina.balazova@roznava.sk
tel.: 058 / 7773 273, 058 / 7773 286