Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Občan

Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 25.08.2017 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici kozmonautov č. 5, 6, 7, súp. č. 1674 v Rožňave, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 875/7 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté ...

Pokračovať v článku →


Kancelária 1. kontaktu (prízemie vľavo)
 
Svoje zastúpenie tu majú tieto odbory (oddelenia):
1. Evidencia obyvateľstva - stále pracovisko, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Podateľňa úradu - stále pracovisko, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282
3. Pokladňa - stále pracovisko, Bc. Katarína Balázsová tel.: 058 / 7773293
4. Dane a poplatky - stále pracovisko, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Výstavba, územný plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227


 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.

 

Narodenia, sobáše, úmrtia


Nebezpečné kozmetické výrobky


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
201400752-2-649hvapbp---3.10.2014.pdf (1219.76 kB)  Stiahnúť
201400194-5-276hvapbp---13.5.2014.pdf (55.18 kB)  Stiahnúť
201400654-2-529hvapbp---6.8.2014.pdf (425.62 kB)  Stiahnúť
201400697-2-601hvapbp---28.8.2014.pdf (317.37 kB)  Stiahnúť
201400653-2-528hvapbp---6.8.2014.pdf (649.81 kB)  Stiahnúť