Zmluva

Zmluvná strana

Zmluvná strana
pdf icon Poistná zmluva
Mesto Rožňava
ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava
pdf icon Poistná zmluva - Dodatok č. 1
Mesto Rožňava
ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava
pdf icon Poistná zmluva
Mesto Rožňava
ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava
pdf icon Poistná zmluva
Mesto Rožňava
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
pdf icon Servisná zmluva
Mesto Rožňava
Štefan Šmelko - FOWER Rožňava
pdf icon Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
Mesto Rožňava
FITTICH RATES s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Mesto Rožňava
KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Mesto Rožňava
KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Mesto Rožňava
KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Mesto Rožňava
KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o termínovanom úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o termínovanom úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o termínovanom úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o termínovanom úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o zabezpečení overenia účt. závierky a účtovníctva Mesto Rožňava Ing. Cibulová Daniela, audítor SKAU Banská Bystrica
pdf icon Zmluva o účelovom úvere Mesto Rožňava ČSOB, a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva na vykonávanie upratovacieho servisu Mesto Rožňava TOPPRO s.r.o. Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služieb Mesto Rožňava ROMED s.r.o. Gemerská Poloma
pdf icon Zmluva o poskytovaní BTS Mesto Rožňava Ing. Ján Lach Rožňava
pdf icon Zmluva o termínovanom úvere Mesto Rožňava VÚB, a.s. Bratislava
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Robert Judt a Tibor Judt
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Eva Šimonyová
pdf icon Zmluva o nájme pozemku Mesto Rožňava Banícke múzeum v Rožňave
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava JUDr. Milan Janíčko
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Ľubomír Janíčko
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Adela Polačeková, Ing. Andrej Ružik, Margita Hlivjaková
pdf icon Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Mesto Rožňava Štátny fond rozvoja bývania Bratislava
pdf icon Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Rožňava MVaRR SR Bratislava
pdf icon Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Rožňava MVaRR SR Bratislava
pdf icon Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Mesto Rožňava Štátny fond rozvoja bývania Bratislava
pdf icon Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Rožňava MVaRR SR Bratislava
pdf icon Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Rožňava MVaRR SR Bratislava
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava BANE Spiš. Nová Ves v likv. Spišská Nová Ves
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Mária Csíszárová
pdf icon Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Rožňava Ing. Zdenka Čorejová
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Jolana Gálová
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Jozef Gášpar
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Margaréta Hacsková
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava JSU VD Rožňava
pdf icon Zmluva o prenájme nehnuteľností Mesto Rožňava SR Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Helena Müllerová
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Belo Pál Baláž
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava MVDr. Estera Pengerová, MUDr. Enikö Sedláková, Miroslava Erdősová, Róbert Erdős
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava MVDr. Estera Pengerová, MUDr. Enikö Sedláková, Miroslava Erdősová, Róbert Erdős
pdf icon Zmluva o zriadení vecného bremena Mesto Rožňava Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Gizela Stupáková
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Jolana Šikúrová
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Mária Turayová
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Dezider Varga
pdf icon Nájomná zmluva Mesto Rožňava Rudohorská investičná spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
pdf icon Zmluva o výkone správy Mesto Rožňava SPRAVBYT s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava Zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava Zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava Zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečovaní poskyt. soc. služby Mesto Rožňava SUBSIDIUM Rožňava
pdf icon Rámcová kúpna zmluva Mesto Rožňava Tibor Varga - TSV papier Lučenec
pdf icon Kúpna zmluva Mesto Rožňava CompAct spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon zmluva o dodávke služieb Mesto Rožňava Technické služby mesta Rožňava
pdf icon Zmluva o dodávke elektr. energie Mesto Rožňava CORPORA AGRO spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Komisionárska zmluva Mesto Rožňava ER- STAVING s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava J.P. STAV - spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Komisionárska zmluva Mesto Rožňava KK STAVING s.r.o. Nadabula - Rožňava
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava Ing. Dobos - DOBART s.r.o. Rudná
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava J.P. STAV spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Kúpna zmluva Mesto Rožňava Ing. Lórant Szatmáry
pdf icon Zmluva o pripojení Mesto Rožňava Slovak Telekom a.s. Bratislava
pdf icon Zmluva o výrobe a odvysielaní TV programu Mesto Rožňava Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
pdf icon Mandátna zmluva Mesto Rožňava Robert Luca - ATLAS  Rožňava
pdf icon Dohoda o poskytnutí príspevku Mesto Rožňava UPSVaR Rožňava
pdf icon Príkazná zmluva Mesto Rožňava Tibor Szabó
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava Brantner Gemer s.r.o. Rim. Sobota
pdf icon Kúpna zmluva Mesto Rožňava Servis Básthy a Koreň spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava Rastislav Ilašenko - HYDROEKO Rožňava
pdf icon Zmluva o zabezpečení soc. služby Mesto Rožňava SČK - ÚS Rožňava
pdf icon Servisná zmluva s prílohami Mesto Rožňava Štefan Šmelko - FOWER Rožňava
pdf icon Servisná zmluva s prílohami Mesto Rožňava Štefan Šmelko - FOWER Rožňava
pdf icon Zmluva o nájme Mesto Rožňava Koloman Landori
pdf icon Zmluva o užívaní Mesto Rožňava Follow me services s.r.o. Dubnica nad váhom
pdf icon Servisná zmluva Mesto Rožňava CORA GEO s.r.o. Martin
pdf icon Rámcová zmluva o dielo Mesto Rožňava Obchodná spoločnosť ROZEKO s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o nájme nebyt. priestorov + dodatky Mesto Rožňava AGREX spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o výpožičke Mesto Rožňava Turistické informačné centrum Rožňava
pdf icon Zmluva o nájme nebyt. priestorov + dodatok 1 + nájomná zmluva o bud. zmluve Mesto Rožňava AGREX spol. s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Anna Breznenová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Štefan Brutovský
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Lídia Boroššová
pdf icon Zmluva o platení úhrady za soc. službu Mesto Rožňava Beáta Boroššová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Helena Bóková
pdf icon Zmluva o platení úhrady za soc. službu Mesto Rožňava Erika Filiczká
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Elena Fedorová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Ing. Pavel Juhász
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Helena Juhászová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Alžbeta Jungová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Anna Husárová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Jozef Hudák
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Helena Horváthová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Mária Gromanová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Mária Erosová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Margita Kmecová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Mária Kardošová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Ing. František Kardoš
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Zuzana Mirvaiová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Alžbeta Sabadošová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Ing. Ján Šafár
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Gizela Zagibová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Slávka Dorkinová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Helena Farkašová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Magda Šavelová
pdf icon Zmluva o poskytovaní soc. služby Mesto Rožňava Rozália Sabadošová
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava ROZEKO, s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava ROZEKO, s.r.o. Rožňava
pdf icon Nájomná a podnájomná zmluva Mesto Rožňava ROZEKO, s.r.o. Rožňava
pdf icon Nájomná a podnájomná zmluva Mesto Rožňava ROZEKO, s.r.o. Rožňava
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby Mesto Rožňava KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby Mesto Rožňava KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o poskytovaní služby Mesto Rožňava KR PZ Košice
pdf icon Zmluva o dielo Mesto Rožňava Róbert Mészner

Pozn.:  Zoznam zmlúv sa priebežne dopĺňa

ZATVORIŤ