V živote človeka je niekoľko zlomových okamihov, na ktoré bude do smrti spomínať. Buď mu vyčaria vrásky na čele, privolajú smútok, alebo vykúzlia úsmev na perách. Nepochybne takouto udalosťou je aj nástup do prvej triedy, zoznámenie sa s pani učiteľkou, spoznanie nových spolužiakov, osvojenie si návykov a zručností, ktoré vyžaduje školská dochádzka.

S týmto prvým krokom do života súvisia aj rôzne iniciačné obrady, ktoré je nutné vykonať. U nás v škole je to imatrikulácia prváčikov, na ktorú sa mesiac dopredu pripravujú deviataci. Usilovne vymýšľajú kulisy, imatrikulačné listy, pomôcky na pasovanie, píšu rôzne prejavy a vtipné básničky, vymýšľajú súťaže a hry, do ktorých zapoja našich najmladších, aby tak spoznali, že ich vzali medzi seba, prijali ich a oslovujú ich naši.

Maličkí prváci sa nikdy nedajú zahanbiť a okrem úsmevov, nadšenia a detskej radosti vždy deviatakom, prítomným rodičom pripravia predstavenie, zahrajú humorné scénky, krásne zaspievajú, či dokonca zatancujú.

V utorok 29. 10. 2019 sa v telocvični Základnej školy akademika Jura Hronca zišli všetci, ktorí chceli osláviť vstup prváčikov do cechu žiackeho. A nebolo ich málo. Prišli starší žiaci, učitelia, vychovávateľky, zvedaví rodičia aj pozvaní hostia, navštívili nás starí rodičia aj súrodenci. Miesta bolo dosť a pre každého.

Samozrejme sólo patrilo najstarším a najmladším žiakom školy. Bolo to ich popoludnie a prvácky veľký deň. Okrem formálneho príhovoru deviatačky – recitátorky, imatrikulačný obrad tvorili hry a úlohy, ktoré museli prváci splniť. Išlo o úlohy z matematiky, slovenčiny, prírodovedy. Rovnako museli splniť fyzické previerky, tak ako to kážu osnovy telesnej výchovy. Za splnenie úloh boli pasovaní veľkými školáckymi tuškami do cechu žiackeho, a tak sa oficiálne stali NAŠIMI prvákmi, skutočnými a nefalšovanými žiakmi.

Dúfame, že z tejto akcie si všetci zúčastnení odniesli nielen množstvo fotografií, ale aj dobrú náladu a príjemný pocit, ten, ktorý aj uprostred života pri pohľade na fotografie vykúzli spomienku, ktorá určite vyvolá úsmev a iskru v očkách.

Eva Bistrická

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 10. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 30.10.2019 20:40 hod.