Z dôvodu dodržiavania ustanovení zákona  č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto Rožňava zverejňuje len počty narodených detí, počty sobášov a počty úmrtí v príslušnom kalendárnom mesiaci

 

Zomreli v roku 2019
Mesiac Počet
Január 14
Február 17
Marec 22
Apríl 12
Máj 15

 

 

Publikované: 9.06.2015 22:45 hod.