Oznámenie

Mesto Rožňava oznamuje vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Rožňava a Nadabula, že pristúpilo k zmenám a doplnkom č. 7 Územného plánu mesta Rožňava. V prípade, ak máte záujem o zmenu resp. úpravu funkčného využitia územia doručte svoju žiadosť na predloženom tlačive klik TU do podateľne Mestského úradu v Rožňave, prípadne ju zašlite na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava do 30.11.2020

 

 

pdf icon Zmena územného plánu - formulár
(PDF, 196 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 9. 2020 JUDr. Ing. Michal Bernáth, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 28.09.2020 15:10 hod.