OZNAM
 
V súlade s § 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa rokovanie MZ zvolané na 24. júla 2020 neuskutoční, náhradný termín zasadnutia MZ je určený na 31. júla 2020.
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 7. 2020, Erika Nagypálová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 23.07.2020 13:01 hod.