Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo 15. 3. 2020 boli na základy záverov z rokovania Ústredného krízového štábu 16. 3. 2020 doplnené.

ÚVZ SR dopĺňa opatrenie v bode A o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje:

11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

12. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,

13. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,

14. práčovne a čistiarne odevov.

ÚVZ SR mení opatrenie v bode D nasledovne:

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. 3. 2020 od 6.00 hod. ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo o repatriácii ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-l9 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

 


© Mesto Rožňava, 17.  3. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.03.2020 08:32 hod.