Životné jubileá v Dennom centre

27.11.2018

 

Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Človek, ktorý zdolal nejeden míľnik života – sa znovu a znovu pristaví, aby prehodnotil svoj let mladosti, plodnosť rokov zrelosti, životnej múdrosti, čo zakotvili v dňoch, v ľuďoch, v hodnotách práce i v sebe samom. Piesočné hodiny, ktoré odmeriavajú čas, sa presýpajú. Maličké zrnko – jeden všedný deň. Avšak deň 27.11.2018 nebol len taký všedný, ale sviatočný – jubilanti v Dennom centre v Rožňave oslavovali svoje životné jubileá. Zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény oslávencom zaželal ešte veľa krásnych slnečných dní a rokov  v zdraví, šťastí, láske a pohode v kruhu svojich najbližších.

 

Staroba je výzva.

Pripomína, aby sme nestrácali čas.

Pripomína, aby sme jeden druhému

práve teraz povedali,

že ho milujeme...

 

 

 


© Mesto Rožňava, 29. 11. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.11.2018 15:07 hod.