Kvapka času je ako vzácny drahokam na ľudskej dlani. Na dlaniach našich dôchodcov sa jagajú tisíce drahokamov. Ony osvecujú ich tváre, na ktoré práca vryla svoje znamenie. S úctou hľadíme na ich vrásky. Sú to vzácne a krásne chvíle a  skutočne sú krásne chvíle, keď príde človek za človekom, priateľ za priateľom so želaním všetkého dobrého. Pri príležitosti osláv životných jubileí dňa 25.6.2019 primátor mesta Michal Domik šiel pozdraviť jubilantov  Denného centra, aby im  zaželal  všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a ešte veľa spokojných a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších a priateľov.

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 6. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.06.2019 09:21 hod.