Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zisťovanie záujmu občanov mesta Rožňava o platené vyhradené parkovacie miesto

 10.11.2023
Zisťovanie záujmu občanov mesta Rožňava o platené vyhradené parkovacie miesto
znacka parkovania
 
Od 1. 1. 2024 bude možné prideliť v rámci novej parkovacej politiky vyhradené parkovacie miesto na území mesta Rožňava podľa čl. 14a ods. 1, ods. 2 a ods. 3 Všeobecného záväzného nariadenia,  za úhradu vo výške 800 € ročne, resp. so zľavou 50 % z poplatku v prípade rezidenta zóny s platnou kartou ROŽŇAVČAN (trvalý pobyt v meste Rožňava a uhradené všetky záväzky voči mestu). Vyhradené parkovacie miesto bude riadne označené dopravným značením v lokalite bydliska záujemcu. Na jednu bytovú jednotku pripadá možnosť požiadať o jedno vyhradené parkovacie miesto.

V prípade záujmu prosíme vyplňte žiadosť a doručte nám ju mailovou formou na adresu parkovanie@roznava.sk alebo do kancelárie prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave okienko č. 4.  

Podávanie žiadostí je možné v termíne od 10. 11. 2023 do vyčerpania kapacít. Prideľovanie a následné označovanie pridelených vyhradených parkovacích miest bude prebiehať postupne, v závislosti od počtu žiadostí a kapacitných možností parkovísk.
 
pdf icon Žiadosť o platené vyhradené parkovacie miesto
(PDF, 441 kB)
docx icon Žiadosť o platené vyhradené parkovacie miesto
(DOCX, 105 kB)
odt icon Žiadosť o platené vyhradené parkovacie miesto
(ODT, 98 kB)

 

 

© Mesto Rožňava, 10. 11. 2023 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave