Mesto Rožňava


Oznam pre obyvateľov mesta Rožňava – zimná údržba chodníkov.
 
 
Mesto Rožňava oznamuje obyvateľom mesta Rožňava, že počas prebiehajúcej zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií v meste, môžu obyvatelia nahlasovať nedostatky a upozorniť zodpovednú organizáciu na nevyčistené chodníky nasledovným spôsobom :
 
  • v prípade snehových zrážok, ak nebude z chodníkov a komunikácií odprataný sneh do 24 hodín, kontaktujte prosím dispečing TSM na tel. čísle : 058/7324563

 

  • ak nedôjde do 24 hodín po nahlásení k náprave, kontaktujte riaditeľa TSM na tel. čísle 0905 933 949, alebo mailom 
 
  • v prípade, ak aj napriek tomu chodník nebude vyčistený - volajte alebo mailom informujte p. primátora na
        
 
 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 15. 1.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 15.01.2019 15:16 hod.