V minulom roku sme pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave pripravili konferenciu s odbornými príspevkami z rôznych období histórie mesta pod názvom Rožňava v premenách času. Viac sa o konferencii dozviete z rozhovoru s pamiatkárkou Lenkou Bischof

https://roznavskenoviny.sk/v-dejinach-roznavy-je-este-stale-co-objavovat/

Už pri príprave celého konceptu konferencie sme sa rozhodli, že jeho výstupom bude aj zborník s odbornými príspevkami prednášajúcich. Výsledný formát je obohatený aj o príspevky, ktoré na konferencii neodzneli. Tlačená verzia zborníka je limitovaná, preto sme sa rozhodli zverejniť ho aj na webovej stránke mesta.

Veríme, že zborník bude zaujímavým čítaním nielen pre historikov, ale aj pre obyčajných ľudí a v neposlednom rade aj pre našu mládež a žiakov, ktorí sa z neho môžu o svojom meste dozvedieť množstvo zaujímavostí.

Ako malá ukážka z jedného príspevku poslúži objasnenie skloňovania názvu našej mestskej časti Nadabuly, ktoré v praxi býva často nesprávne (úryvok z príspevku prof. Mgr. Jaromíra Krška, PhD.)

„Názov Nadabula vznikol ako kompozitum z predložky a toponyma a z pravopisnej stránky sa skloňuje ako substantívum podľa vzoru žena – genitív singuláru má teda podobu z Nadabuly, D. sg. Nadabule, A. sg. Nadabulu, L. sg. o Nadabule, I. sg. s Nadabulou.“

Pre záujemcov je zborník Rožňava v premenách času dostupný na stiahnutie.

pdf icon Rožňava v premenách času
(PDF, 5 MB)

 

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 2. 2022 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.02.2022 11:53 hod.