Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2017

 

pdf icon Záverečný účet mesta Rožňava k 31.12.2017
(PDF, 16 MB

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 6. 2018, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.06.2018 12:13 hod.