Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2018

pdf icon
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018
(PDF, 3,6 MB)

© Mesto Rožňava, 13. 5. 2019, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.05.2019 09:04 hod.