Názov alebo meno prijímateľa: ZO Csemadok v Rožňave
Názov projektu: Deň hudby a tanca
Termín realizácie projektu: 30. novembra 2018
Miesto realizácie: Rožňava
Charakter projektu: regionálny 

Popis realizácie projektu:

Deň  Hudby a  tanca sa uskutočnil 30. novembra 2018.

O 17.00 hodine sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Lehár“ v predstavení Györgya Derzsiho.

Pozvali  sme skupinu Stromp, od ktorého sa mohli mladí naučiť maďarské pesničky.

Každý účastník dostal tanier guláša a občerstvenie.

Deň hudby a tanca má veľký ohlas medzi obyvateľmi okresu Rožňava, pretože majú miesto, kde si pri hudbe môžu zatancovať, porozprávať a stretnúť sa.

Ďakujeme Mestu Rožňava za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sme  nevedeli zorganizovať toto podujatie.

 

Význam a  prínos projektu:

Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru.  

 

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 3. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.03.2019 14:22 hod.