Záverečná prednáška cyklu prednášok o živote a diele Tichy Kálmána sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konala dňa 7. júna 2018. Za týmto termínom sa skrýva  určitá symbolika: v tento deň bola v roku v Evanjelickom gymnáziu otvorená výstava študentských prác, ktorej sa zúčastnil aj Tichy Kálmán. V miestnej tlači sa objavuje prvá zmienka o jeho výtvarnej tvorbe.

Tichy Kálmána ako maliara, grafika a ilustrátora predstavila historička umenia Mgr. Edita Kušnierová. Pomyselnú bránu do ateliéru umelca otvorila portrétnou tvorbou, zvlášť sa venovala olejomaľbe, grafikám, medirytinám, kresbám a ilustráciám. Predstavila účastníkom prednášky celú  širokú škálu výtvarných techník, farebný svet aj tematiku, ktoré tohto všestranného výtvarného umelca charakterizovali. Neopomenula ani veľký vzor Tichy Kálmána, život a dielo jeho staršieho brata Tichy Gyulu.

Súčasťou prednášky bola obrazová prezentácia výtvarných diel Tichy Kálmána. Aj táto prednáška sa tešila veľkému záujmu Rožňavčanov. Zúčastnilo sa jej 57 milovníkov umenia.

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.10.2018 08:46 hod.