Epidémia choroby COVID-19 priniesla viacero obmedzujúcich opatrení. Jedným z nich bol aj zákaz kultúrnych, športových a verejných podujatí, ktorý začal platiť od 10. marca a trvá aj teraz. Mestské divadlo (MsD) Actores malo na marec i ďalšie mesiace naplánovaných viacero predstavení. Či už vlastných ,alebo s hosťujúcimi súbormi či interpretmi. Zo dňa na deň ich nemohli odohrať. Divadelníci sa tak zrazu ocitli pred zložitou situáciou. „Bohužiaľ toto opatrenie v plnej sile zasiahlo aj činnosť nášho divadla,“ potvrdil manažér a herec MsD Actores Róbert Kobezda. „Museli sme začať presúvať jednotlivé hosťujúce produkcie na iné termíny. Diváci tak neprídu o možnosť vidieť programy, na ktoré majú zakúpené vstupenky. Toto opatrenie v neposlednom rade znamená aj úplné zastavenie hosťovania s inscenáciami nášho divadla po Slovensku. Veď napríklad naše produkcie minulého roku vzhliadlo skoro 30 tisíc divákov. Závažný je na tom aj fakt, že tieto prostriedky za odohratie tvoria hlavnú časť vlastných príjmov divadla. Teda boli sme „odstavení“ zo dňa na deň.“

Všetky predstavenia, na ktoré začal pred vírusom predaj vstupeniek presúvajú na náhradný termín. Diváci si tak môžu tieto termíny dohľadať na webovej stránke divadla, na sociálnych sieťach. „Alebo sa informovať priamo u nás. Vstupenky samozrejme ostávajú v platnosti. V prípade, ak by náhodou náhradný termín niekomu nevyhovoval, môže vstupenky vrátiť na mieste, kde si ich zakúpili a to do konca apríla 2020. Všetky podrobnosti sa dozvedia aj na webe divadla,“ ozrejmil Kobezda.

Zatvorené divadlo prinieslo Actoresákom množstvo voľného času. V divadle však nie je čas na nejaké leňošenie. Práca mimo hrania predstavení je tak isto dôležitá a vo väčšine prípadov oveľa náročnejšia. „Počas tejto vynútenej pauzy vo verejných prezentáciách pripravujeme najnovší projekt pre deti – steampunkovú rozprávku Stroj času. Vyrába sa dekorácia, šijú sa kostýmy, komponuje sa hudba, dokončoval sa scenár. Zároveň sme písali žiadosti o granty na nové projekty, či vykonávame údržbárske práce v divadle,“ vymenoval Kobezda. „Dávame do poriadku výlepové plochy na území mesta, ktoré už potrebovali svoju renováciu, no počas sezóny na to nikdy nie je čas, pretože plagátovanie sa vykonáva nepretržite počas celého roka. Vykonávame nespočetné administratívne práce vrátane rôznych štatistík, krízových formulárov, šijeme rúška, pustili sme sa do úpravy priestoru za divadlom, ktoré si to už veľmi pýtalo a stále sa nájde niečo, čo by sme mali. A sme v strehu, kedy to celé opäť začne.“

Nemožnosť hrať pred živým publikom priviedla mnohých hercov či hudobníkov do internetové priestoru. Svoju produkciu ponúkajú cez živé streamovanie. Zapojilo sa aj MsD Actores a na youtube začalo prezentovať svoje predstavenia. Ako vyberajú tie, ktoré dajú „von“? „Spustili sme to spontánne, tak asi ako ostatné divadlá. Nie sme veľmi za tento druh prezentácie, pretože divadlo je živé umenie. Internet nemôže vzájomnú interakciu medzi javiskom a hľadiskom nahradiť. Teda sledujeme aký to bude mať dopad na diváka, či to k nemu prenikne. Radšej ale nevysielať inscenácie ako ukrátiť o dojem,“ povedal Kobezda. „Zároveň množstvo našich predstavení vznikalo v dobe, keď video bolo v plienkach a veľa videozáznamov sa v dnešnej dobe nedá kvôli kvalite vysielať. Keď na to pozerám spätne, keby vtedy existovali sociálne siete, náš profil by bol zahltený každodennými príspevkami.“

Pre rok 2020 malo rožňavské divadlo viacero plánov. V akom štádiu sú štádiu?

„V štádiu príprav. Neviete v tejto chvíli čo si môžete, alebo nemôžete naplánovať. Na čo budete mať prostriedky. Zároveň je pravda, že sme museli upustiť od niektorých väčších plánovaných projektov. Napríklad aj festival Tempus Art. Čas na jeho znovuzrodenie asi ešte nedozrel,“ priznal Kobezda.

Umelci sú predsa len citlivejšie duše. Tak aj vnímajú súčasnú situáciu na Slovensku, i vo svete. Za roky pôsobenia si získali veľa známych a priateľov nielen medzi domácimi, ale aj medzi divadelníkmi v zahraničí. Komunikujú s nimi?

„Komunikujeme každý deň. Kdesi v kútiku duše každý z nás dúfa, že sa pandémia zastaví, stratí, rýchlo pominie. Najviac sa nás dotýka, že festival Tempus art, ktorého organizovanie v minulosti prinieslo mestu významné postavenie na Slovensku a občanom možnosť uvidieť nové, moderné trendy v divadelnom umení sa tohto roku neuskutoční. Tohto roku sme mali naplánované pouličné produkcie, ktoré by oživili predovšetkým námestie nášho mesta a to nielen v priebehu dňa, ale aj vo večerných hodinách. Z Talianska, Španielska, Poľska, Českej republiky, z Francúzska…,“uviedol Kobezda. „A predsa, cítime, že najdôležitejšia je súdržnosť a vzájomná podpora, dodržiavanie všetkých opatrení, aby sme sa čo najskôr neviditeľného nepriateľa zbavili a mohli sme opäť slobodne kráčať bežným životom. Všetci vieme, že po tejto pandémii nebude mať každý možnosť pokojne riešiť svoju finančnú situáciu. To bude ďalšia previerka našej ľudskosti a zodpovednosti aj za iné životy. Zároveň dúfame, že kultúra a umenie neostanú tak celkom na chvoste a vláda si na ňu hádam spomenie. Veď bez umenia je človek duchom prázdny a myslím, že po týchto neľahkých smutných a oklieštených týždňoch môže umenie divákom zaplniť v srdci prázdny priestor.“

 


© Mesto Rožňava,  1.  5. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.05.2020 21:10 hod.