Zásady pre určovanie výšky nájomného a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta
si môžete pozrieť v sekcii "Všeobecne záväzné nariadenia", resp. kliknite:   ...TU... (PDF, 1,9 MB)
 
 
Publikované: hod.