Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava

Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava

pdf icon Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava
(PDF, 1,1 MB)
     
pdf icon Okresny vestník
(PDF, 1 MB)
     
pdf icon Rozhodnutie o ochrannom pásme
(PDF, 106 kB)
     
pdf icon
Všeobecne záväzná vyhláška o vyhlásení historického jadra mesta
Rožňava za pamiatkovú zónu
(PDF, 178 kB)
     
Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - Analýzy
(ZIP, 6,7 MB)
     
Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - charakteristické pohľady
(ZIP, 27,7 MB)
     
Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava - mapy
(ZIP, 16,7 MB)
     
Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - historické mapy
(ZIP, 6,7 MB)