Dňa 6.12. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie okresnej predmetovej komisie učiteľov dejepisu v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Téma prednášky bola: Tajomstvo medovníkového srdca. Zúčastnení učitelia z okresu Rožňava sa oboznámili s tradíciou medovnikárskeho remesla v Rožňave vďaka prednáške Mgr. S. Holečkovej. Pani Mgr. Ľ. Mitrová predstavila a komentovala výstavu Tajomstvo medovníkového srdca. Učitelia bližšie spoznali medovnikárske remeslo a mali možnosť sa zúčastniť kurzu zdobenia medovníkov (viedla ho Ing. D. Lacková), ktoré zabezpečilo Banícke múzeum. Týmto by som sa chcela v mojom mene poďakovať pani Mgr. S. Holečkovej za organizovanie spomínanej akcie, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas. Už po tretíkrát sa mohli totiž učitelia zísť na zasadnutí predmetovej komisie dejepisu v spolupráci s Baníckym múzeom. Ako vedúca predmetovej komisie učiteľov dejepisu sa nesmierne teším, že takáto spolupráca je a bude aj naďalej pokračovať.
 
 
 
 
 
PhDr. Anita Kerekes
Vedúca okresnej  predmetovej komisie učiteľov dejepisu
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 12.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 18.12.2018 14:27 hod.