Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zápisnice

 
Rok 2021
Zápisnica zo stretnutia členov výkonného výboru 26.8.2021
 
(PDF, 327 kB)
     
 
Zápisnica zo stretnutia členov výkonného výboru 18.5.2021
 
(PDF, 430 kB)
       
 
Rok 2019
Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru s úspěšnými predkladateľmi projektov
 
(PDF, 81 kB)
       
 
Zápisnica zo stretnutia členov výkonného výboru
         
(PDF, 117 kB)
       
           
Zápisnica zo zasadnutia 2. DF Participatívneho rozpočtu 2019/2020
 
(PDF, 143 kB)
       
           
Zápisnica zo stretnutia členov výkonného výboru
 
(PDF, 69 kB)
       
           
Zápisnica zo stretnutia členov výkonného výboru
           
(PDF, 129 kB)
       
           
Zápisnica z 1. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava
           
(PDF, 133 kB)
       
 
Rok 2018
Zápisnica z 1. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava
           
(PDF, 103 kB)
                                                         
           
Zápisnica z pokračovania 1. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava
           
(PDF, 136 kB)
       
           
Zápisnica z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018
           
(PDF, 198 kB)
       
           
Zápisnica z 2. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava
 
 
(PDF, 196 kB)
       
           
Zápisnica z vyhodnotenia participatívneho rozpočtu mesta Rožňava
 
 
       
(PDF, 193 kB)
       
           
Zápisnica z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018 so zameraním na realizáciu projektov
 
(PDF, 141 kB)
       
           
Zápisnica z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018 so zameraním na realizáciu projektov
           
(PDF, 125 kB)
       
           
Zápisnica z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018 so zameraním na realizáciu projektov
(PDF, 196 kB)
       
           
Zápisnica z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018, 2019 konaného dňa 06.02.2019
(PDF, 132 kB)
       
           
Zápisnica zo zasadnutia VV Participatívneho rozpočtu 2020/2021 konaného dňa 21.09.2020
(PDF, 269 kB)
       
 

© Mesto Rožňava, 9. 10. 2020 Mgr. Dionýz Kemény, Koordinátor projektu