Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 

Oznámenie

 

Dňa 23. 11. 2018 / piatok / zahájime prevádzku na Zimnom štadióne v Rožňave korčuľovaním pre verejnosť od 17.00 do 19.00 hod.

 

Korčuľovanie pre verejnosť:

  • Streda 17.00-19.00
  • Piatok 17.00-19.00
  • Sobota 14.00-16.00 17.00-19.00
  • Nedeľa 14.00- 16.00 17.00-19.00

 

V prípade zmeny časového rozvrhu v korčuľovaní pre verejnosť bude zmena včas zverejnená.

Jednotné vstupné: 1,50 €/os

Nekorč. doprovod: 0,20 €/os

Možnosť prenájmu ľadovej plochy pre organizácie, kolektívy, rodiny s deťmi: cena 42,- C/hod.

 

Informácie na t.č. 0905 943 029

 

 


© Mesto Rožňava, 19. 11. 2018 Ladislav Dávid -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 19.11.2018 09:31 hod.