/ Zahájenie prevádzky na Detskom dopravnom ihrisku v Rožňave | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zahájenie prevádzky na Detskom dopravnom ihrisku v Rožňave

 12.04.2022
Oznamujeme verejnosti, materským a základným školám, že dňa 13. apríla 2022 zahájime prevádzku na Detskom dopravnom ihrisku v Rožňave
Zahájenie prevádzky na Detskom dopravnom ihrisku v Rožňave
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

OZNÁMENIE

Oznamujeme verejnosti, materským a základným školám, že dňa 13. apríla 2022 zahájime prevádzku na Detskom dopravnom ihrisku v Rožňave.

Ihrisko je otvorené denne
  • Od 1.5.2022 – 31.8.2022 9.00 – 18.00 hod.
  • Od 1.9.2022 – 31.10.2022 9.00 – 16.00 hod.
Ceny služieb v sezóne roku 2022
  • Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava - bez poplatku
  • Materské a základné školy mimo mesta Rožňava (max. 20 detí) 7 €
  • Individuálne pre verejnosť – 1 dieťa (vlastné bicykle) vstup voľný
Objednať prenájom areálu je možné vopred na tel. čísle – 0905 943 029 p. Domiková
 
Tešíme sa na Vašu návštevu !
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH v.r.
riaditeľ
 

© Mesto Rožňava, 12. 4 .2022 Ing. Lucia Baraxová-  Technické služby mesta Rožňava