S druhým septembrovým dňom sa aj na rožňavských školách začal nový školský rok. V zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy sú štyri základné školy a základná umelecké škola. Okrem nich spravuje mesto Rožňava aj sedem materských škôl. Pričom jedna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským (VJM).
 
V spomínaných základných školách zasadne do lavíc 254 prvákov a 26 žiakov nultého ročníka. „V prvom ročníku máme rovných 88 žiakov, čiže sme kompletne naplnili štyri triedy. Čakali sme ich 86, ale nakoniec prišli ešte dvaja, s ktorými sme však viac menej počítali,“ uviedol riaditeľ Základnej školy Zlatá Richard Szöllös. V porovnaní s vlaňajškom je prvákov na jeho škole v tomto roku viac.
Základná škola Pionierov hlási 68 prvákov, ZŠ na Zakarpatskej ich prijala 52 a Spojená škola na Ulici Komenského s VJM má 46 prvákov a 26 žiakov nultého ročníka.
 
Žiakov ZŠ Zlatá prišiel v úvodný školský deň pozdraviť aj primátor mesta Rožňava Michal Domik. Poprial im veľa chuti i síl do učenia a čo najlepšie výsledky. Spolu s ním prišli aj poslanci mestského zastupiteľstva D. Kémeny, M. Drengubiak, K. Kováč. Na ZŠ Pionierov zastupoval zriaďovateľa I. Nemčok poverený vedením odboru školstva, na ZŠ Zakarpatská to bol predseda komisie školstva E. Mihók, na Spojenej škole na Ulici Komenského to bola J. Zatrochová zo Školského úradu.
 
Okrem spomínaných materských a základných škôl pôsobia na území mesta ešte Evanjelická cirkevná MŠ, Katolícka MŠ, ZŠ Reformovanej cirkvi s VJM, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého a novootvorená Evanjelická ZŠ. Rovnako v Rožňave pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola JAS.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 9. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.09.2019 13:35 hod.