Výzva pre chovateľov ošípaných
 
 
Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rožňava zo dňa 15. 11. 2018
 
vyzývame
 
obyvateľov mesta Rožňava, aby si splnili povinnosť registrácie chovu ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus ošípanej. Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov sa musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rožňava, Južná č. 43, 048 01 Rožňava.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 12. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 5.12.2018 13:36 hod.