Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výzva na predloženie návrhov - Najvyššie mestské ocenenia v roku 2023

 13.09.2022
Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 79/2022 zo dňa 31. 3. 2022 bola schválená zmena uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011 bod č. 1. Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dní mesta Rožňava, spravidla v 1. februárovom týždni roka v rámci osláv 1. písomnej zmienky o meste Rožňava
Výzva na predloženie návrhov - Najvyššie mestské ocenenia v roku 2023
Výzva na predloženie návrhov
Najvyššie mestské ocenenia v roku 2023:
CENA MESTA ROŽŇAVA
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ROŽŇAVA
 
Vážení občania,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 79/2022 zo dňa 31. 3. 2022 bola schválená zmena uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011 bod č. 1.   Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dní mesta Rožňava, spravidla v 1. februárovom týždni roka v rámci osláv 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
V zmysle § 32 a § 33 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:
 
Ocenenie Cena mesta Rožňava
sa udeľuje za:
 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava
sa udeľuje osobám:
 • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 31. októbra 2022
 • poštou na adresu:
  • Mestský úrad
  • Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
  • Šafárikova 29
  • 048 01 Rožňava
 • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk
 • mailom na adresu: podatelna@roznava.sk
 • osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 
pdf icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(PDF, 471 kB)
docx icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(DOCX, 17 kB)
odt icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(ODT, 8 kB)
     

 

Michal Domik v.r.
primátor mesta


© Mesto Rožňava, 13. 9. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava