Výzva
na predkladanie návrhov ocenení
 
Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2020,
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2020,
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
 
Vážení občania,
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo 32/2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2020. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2021.
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2020.
 
  • poštou na adresu:
 
Mestský úrad
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
pdf icon Formulár návrhu na ocenenia
(PDF, 464 kB)
Formulár návrhu na ocenenia
(DOCX, 17 kB)
Formulár návrhu na ocenenia
(ODT, 8 kB)
 
 
Michal Domik  v.r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 17.  9. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.09.2020 15:06 hod.