Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výzva na predkladanie návrhov ocenení: Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

 31.08.2023
Výzva na predkladanie návrhov ocenení: Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
Výzva
na predkladanie návrhov ocenení
Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023,
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023,
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
 
Vážení občania,
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 32/2019 zo dňa 28. 2. 2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu, v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení v rámci Dní mesta Rožňava, ktoré sa konajú  pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch, alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.  
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2023. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2024.
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2023.
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
pdf icon
Formulár návrhu na ocenenia: Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
(PDF, 470 kB)
docx icon Formulár návrhu na ocenenia: Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
(DOCX, 20 kB)
odt icon Formulár návrhu na ocenenia: Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
(ODT, 10 kB)

 

 
Michal Domik v.r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 8. 2023, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava