Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výzva na predkladanie návrhov ocenení - Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

 13.09.2022
Vážení občania, Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 32/2019 zo dňa 28. 2. 2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu, v mesiaci február súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení v rámci Dní mesta Rožňava, ktoré sa konajú pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch, alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.
Výzva na predkladanie návrhov ocenení - Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022, Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022, Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
Výzva
na predkladanie návrhov ocenení
Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022,
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022,
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
 
Vážení občania,
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 32/2019 zo dňa 28. 2. 2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu, v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení v rámci Dní mesta Rožňava, ktoré sa konajú  pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch, alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.  
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2022. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2023.
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2022.
 • poštou na adresu:
  • Mestský úrad
  • Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
  • Šafárikova 29
  • 048 01 Rožňava
 • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk
 • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 
 
pdf icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(PDF, 463 kB)
docx icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(DOCX, 18 kB)
odt icon Formulár návrhu na ocenenia v roku 2023
(ODT, 9 kB)
     

 

Michal Domik v.r.
primátor mesta


© Mesto Rožňava, 13. 9. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava