Výzva
na predkladanie návrhov ocenení
 
Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2021,
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2021,
  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
 
Vážení občania,
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo 32/2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu, v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2021. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2022.
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2021.
  • poštou na adresu:
 
Mestský úrad
Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 
Formulár návrhu na ocenenia
(PDF, 645 kB)
Formulár návrhu na ocenenia
(DOCX, 17 kB)
Formulár návrhu na ocenenia
(ODT, 8 kB)

 

 
 
Michal Domik, v.r.
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 9. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.09.2021 13:56 hod.