Výzva
na predkladanie návrhov
 
„Najúspešnejší športovec roka za rok 2018“,
„Najúspešnejší športový kolektív za rok 2018“
a  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
 
 
Vážení občania,
 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 126/2013 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta.
 
V rámci Dní mesta sa každoročne udeľujú ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca januára 2019. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci september 2019 počas organizovania Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom.
 
Vyzývame preto občanov resp. kluby, aby písomne predložili svoje návrhy na ocenenie:
 
„Najúspešnejší športovec a Najúspešnejší športový kolektív mesta“ za rok 2018
 spolu s krátkym odôvodnením.
 
Predkladať môžete aj návrhy na ocenenie „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“ - veterán.
Návrhy môžete posielať v termíne do 30. novembra 2018
 
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 10. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.10.2018 14:22 hod.