Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy usporiada v dňoch 31. 7. - 8. 8. 2020 v poradí 21. ročník Medzinárodného maliarskeho Józsefa Basku tábora MLYN Rožňava.
 
Podujatie sa uskutoční tak, ako minulý rok v malebnom prostredí Rožňavských Kúpeľov. Zložitá situácia na Slovensku aj vo svete si vyžiadala mimoriadny prístup organizátorov. Pandémia koronavírusu COVID-19 sa premietla aj do financovania tohto projektu. I napriek tomu s plnou zodpovednosťou a pri dodržaní v súčasnosti platných nariadení vlády sa MLYN Rožňava bude konať v stávajúcich podmienkach.
Maliarskeho tábora MLYN 2020 sa zúčastnia výtvarní umelci, akademici z Rožňavy a jej okolia a partnerských miest Szerencs a Budapest Belváros-Lipótváros. Organizátori pozvali celkom k spoločnej tvorbe deviatich výtvarníkov.
 
Slávnostné otvorenie Maliarskeho tábora MLYN Rožňava 2020 sa uskutoční dňa 31. 7. 2020 o 18.00 hodine v reprezentačnej sieni na prvom poschodí radnice. V programe tábora je okrem tvorby výtvarných diel aj motivačná exkurzia na Rožňavskú kalváriu (obnovená krížová cesta), návšteva Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v Rožňave ako aj prehliadka aktuálnej výstavy v Andrássyovskej obrazárne v Krh. Podhradí. 6. 8. 2020 budú s výtvarnými umelcami spoločne tvoriť aj žiaci základných umeleckých škôl v Rožňave.
 
Po ukončení maliarskeho tábora bude v 13. 9. 2020 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorená kolektívna výstava s pracovným názvom „Rožňavské MLYNY 1987 - 2020“.
MLYN Rožňava 2020 sa usporadúva v spolupráci so samosprávami miest Rožňava a Budapest Belváros-Lipótváros, ktoré podujatie aj finančne podporili.
 
Za OZ Pre partnerské mestá Rožňavy informovala Eva Tományová.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29.  7. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 29.07.2020 15:49 hod.