Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Výstavba a územné plánovanie - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 
(PDF, 319 kB)
(DOCX, 29 kB)
(ODT, 22 kB)
 
2. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
 
(PDF, 324 kB)
(DOCX, 26 kB)
(ODT, 22 kB)
 
2.1 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia spojeného s umiestnením stavby
 
(PDF, 313 kB)
(DOCX, 27 kB)
(ODT, 22 kB)
 
3. Žiadosť o stavebné povolenie
 
(PDF, 392 kB)
(DOCX, 26 kB)
(ODT, 22 kB)
 
4. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 
(PDF, 370 kB)
(DOCX, 23 kB)
(ODT, 22 kB)
 
5. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 
(PDF, 226 kB)
(DOCX, 21 kB)
(ODT, 16 kB)
 
6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 
(PDF, 266 kB)
(DOCX, 22 kB)
(ODT, 18 kB)
 
7. Žiadosť o dodatočné povolenie
 
(PDF, 393 kB)
(DOCX, 25 kB)
(ODT, 18 kB)
 
8. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 
(PDF, 193 kB)
(DOCX, 21 kB)
(ODT, 15 kB)
 
9. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 
(PDF, 239 kB)
(DOCX, 22 kB)
(ODT, 18 kB)
 
10. Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 
(PDF, 300 kB)
(DOCX, 23 kB)
(ODT, 20 kB)
 
11. Ohlásenie drobnej stavby
 
(PDF, 229 kB)
(DOCX, 21 kB)
(ODT, 17 kB)
 
12. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 
(PDF, 244 kB)
(DOCX, 22 kB)
(ODT, 15 kB)
 
13. Sadzobník správnych poplatkov
 
(PDF, 55 kB)
       
           
14. Zmena územného plánu
           
(PDF, 196 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 6 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2017, Ing. Erika šmelková -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP Mestský úrad v Rožňave