MLYN BASKA MALOM 2019

Výstava výtvarných diel  Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava 2019

 

V dňoch 2.  – 10. augusta 2019 sa uskutočnil 20. - jubilejný ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava. Dnes už tradičné stretnutie výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy zorganizovalo Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, ktoré nadviazalo na rožňavské MLYNY realizované mestom v rokoch 1997-2011. Iniciátorom, dlhoročným organizátorom a aktívnym účastníkom tábora bol v rokoch 1997-2011 akademický maliar, Zaslúžilý umelec Maďarska a rodák z okolia Rožňavy Baska József (1935-2017), Čestný občan Rožňavy, ktorý žil a tvoril v Budapešti.

Základnou ideou maliarskeho tábora  MLYN Rožňava je spoločná tvorba umelcov z partnerských miest Rožňavy spolu s výtvarnými umelcami Rožňavy a jej okolia, ako aj prezentácia a porovnanie smerovania výtvarného umenia a výtvarných škôl v okolitých štátoch stredoeurópskeho regiónu.

Jubilejného 20. MLYNU Rožňava sa zúčastnilo 13 výtvarných umelcov, a to  z Rožňavy a okolia, zo Slovenska,  ako aj z partnerských miest Rožňavy: Szerencsu, V. obvodu Budapešti, Cieszyna, Miškovca a rumunského Gheorgheni.

Mladí aj skúsení výtvarníci počas jedného týždňa tvorili v areáli vilky Kúpele nachádzajúcej sa na Rožňavských Kúpeľoch, teda sa vrátil tam, kde rožňavské MLYNY v roku 1997 začali svoje 20. dejiny. Do objatia prírody, ktorá sa stala ateliérom aj motiváciou k tvorbe kvalitných výtvarných diel.

13 výtvarných umelcov vytvorili viac, ako 50 diel rôznymi technikami maľby, koláže a kombinovaných techník. Výber z týchto diel sa už tradične predstavuje milovníkom výtvarného umenia z Rožňavy a okolia i návštevníkom mesta počas Dní mesta Rožňava. Slávnostné otvorenie tejto kolektívnej výstavy sa uskutočňuje 12. septembra a potrvá do 30. októbra 2019 vo výstavných sieňach Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Realizáciu Medzinárodného maliarskeho tábora 2019 podporili a spolupracovali: mesto Rožňava, samospráva V. obvodu Budapešti – Belváros-Lipótváros,  Nadácia Carmeuse a Banícke múzeum v Rožňave.

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 9. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.09.2019 12:41 hod.