Dňa 26. februára 2019 sa v priestoroch denného centra konala výročná členská schôdza, na ktorú bola pozvaná Ing.Katarína Valková, vedúca odboru sociálnyh vecí a bytovej politiky mestského úradu v Rožňave. Na schôdzi sa vyhodnotila činnosť za predchádzajúci rok a schválil plán práce na rok 2019.

 


© Mesto Rožňava, 1. 7. 2019, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 1.07.2019 10:38 hod.