Cesta za rozprávkami patrí k najúspešnejším projektom, ktoré divadlo ACTORES ponúka v rámci svojej divadelnej činnosti na svojom javisku. Ide o cyklus rozprávok a v roku 2018 už prebehol jeho 17. ročník. Základnou myšlienkou bolo počas aktuálneho roka priniesť desiatku hosťujúcich rozprávkových inscenácií, vrátane divadelných produkcií mestského divadla ACTORES, so zámerom pre deti a mládež. Najmladší návštevníci po vzhliadnutí daného predstavenia z divadelnej sály neodchádzajú. Po aplauze môžu vystúpiť na javisko, poobzerať si divadelné kulisy, prípadne bábky, porozprávať sa s účinkujúcimi hercami a takýmto spôsobom sa ocitnúť vo svete divadla. Zámerom je vytvoriť interakciu a to medzi divákom a hercom, obohatiť dieťa o ďalšie zážitky spojené s jeho fantáziou, hrou a predstavivosťou. Odbúrať stenu tzv. bariéru medzi javiskom a hľadiskom, zároveň škôlkarom z materských škôl odbúrať strach, ktorý sa na úplnom začiatku ich vstupu do divadla prejavuje. Navyše deti získavajú možnosť zozbierať od účinkujúcich podpisy na farebné kartičky. Zber týchto podpisov umožňuje zúčastniť sa záverečného žrebovania v mesiaci decembri, počas ktorého Actores vylosuje 1 hlavnú cenu a množstvo ďalších cien. V roku 2018 divadlo odovzdalo deťom vyše 130 vecných cien. Lež žiadne dieťa neodchádza z divadelnej sály naprázdno.

Tohto roku divadlo ACTORES neplánovane muselo zmeniť záverečnú produkciu. Pôvodne malo uzavrieť tento cyklus Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre s jeho vynikajúcou produkciou Čarodejník z krajiny OZ. Na poslednú chvíľu však hosťujúce divadlo odmietlo inscenáciu uviesť a to z technických dôvodov - nemožnosť odohratia jednej kľúčovej scény predstavenia z dôvodu chýbajúceho prepadliska. Náhradné riešenie totiž na poslednú chvíľu odmietol režisér inscenácie.

ACTORES ako náhradný program uviedlo zábavnú hudobnú show STRÝKO BALTAZÁR – CESTA NA SEVERNÝ PÓL. Opis produkcie: Jedného dňa Strýko Baltazár obdrží od eskimáckej kamarátky YOKO list. Tá ho prosí o pomoc pri objasnení záhady, ktorá sa deje u nich na Severnom póle. Už dlhší čas jej miznú ulovené ryby a strácajú sa rôzne veci. Pútavý, ale zároveň aj poučný rozprávkový príbeh o priateľstve a ľudskej dobrote bol plný piesní, zábavných scénok a prekvapivých momentov.
 
Účinkovali: Strýko Baltazár – detský zabávač, Eskymácke dievča YOKO, Snehuliak, Polárny Sob, Snežný muž Yetti
Na záver produkcie sa slova a činu samozrejme zhostil Mikuláš tentoraz s pomocníkmi Čertom, Bielou pani a Veľkonočným Zajacom a spoločne priniesli na javisko nielen nádherný Vianočný strom, ale množstvo darčekov.

 
Cyklus Cesta za rozprávkami naberie v roku 2019 svoje osemnáste pokračovanie a my veríme, že opäť bude napĺňať divadelnú sálu, ktorá sa minimálne jeden víkendový deň v mesiaci zmení na krajinu rozprávok, plnú radosti a detského úsmevu.
 
REKLAMNÉ VÝSTUPY (logo)
Uverejnenie loga:
foyer a sála divadla - reklama partnera
www.actores.sk
Facebook divadla ACTORES
Plagát k predstaveniu

 
Touto cestou chceme vyjadriť Mestu Rožňava aj v mene všetkých ocenených detí poďakovanie za podporu.
 
V Rožňave, 28. decembra 2018
 
 
pdf icon Záverečná správa a fotky z podujatia
(PDF, 2,7 MB)

 
 
Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 3. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.03.2019 09:12 hod.