Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
 
(PDF, 123 kB)
(DOCX, 22 kB)
(ODT, 19 kB)
 
2. Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti
 
(PDF, 93 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 19 kB)
 
 
 
© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave