Investor stavby:    Mesto Rožňava

Dodávateľ stavby:    STEFE ECB s. r. o.

Celkové náklady stavby:   19 566,36 € s DPH

Termín ukončenia stavby:   do 20 dní od prevzatia staveniska

Financovanie stavby:  z vlastných zdrojov mesta Rožňava

 

Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa na vybudovanie kotolne ZUŠ. Momentálne sa pripravuje Zmluva o dielo na podpis.

 

 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.