Výsledky výberových konaní

zápisnice /výpisy zo zápisníc/ z VK

 

ROK 2022

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Mentor                                                  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 298 kB)
 

 

ROK 2021

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa:8.2.2021
(PDF, 308 kB)
(PDF, 409 kB)
     
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: 31.3.2021
(PDF, 811 kB)
(PDF, 334 kB)
     
Školský psychológ, špeciálny pedagóg  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 604 kB)
 
     
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 509 kB)
 
     
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 510 kB)
 
     
Referent odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 487 kB)
 
     
Účtovník  
Uskutočnené dňa: mestom zrušené
(PDF, 486 kB)
 
     
Príslušník MsP  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 369 kB)
 
     
Príslušník MsP  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 226 kB)
 
     
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov Mestského úradu v Rožňave s kumuláciou pracovnej pozície účtovník
Uskutočnené dňa:7.9.2021
(PDF, 513 kB)
(PDF, 343 kB)
     
Vedúci odboru právneho a správy majetku
Uskutočnené dňa:7.9.2021
(PDF, 234 kB)
(PDF, 208 kB)
     
Referent Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácii v Rožňave
Uskutočnené dňa: 05.08.2021
(PDF, 483 kB)
(PDF, 336 kB)

 

ROK 2020

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa: 8.1.2020
(PDF, 416 kB)
(PDF, 502 kB)
     
Samostatný odborný referent správy bytového hospodárstva
Uskutočnené dňa: 10.3.2020    
 
(PDF, 944 kB)
(PDF, 682 kB)
Projektový manažér
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 687 kB)
-
     
Odborný pracovník komunitného centra
Uskutočnené dňa: 24.2.2020
(PDF, 852 kB)
(PDF, 476 kB)
     
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 26.2.2020
(PDF, 699 kB)
(PDF, 386 kB)
     
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 12.2.2020
(PDF, 743 kB)
(PDF, 274 kB)
(PDF, 583 kB)
     
Vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu v Rožňave  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 497 kB)
-
     
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave  

Uskutočnené dňa: neúspešné

(PDF, 701 kB)
-
     
Vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu v Rožňave  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 621 kB)
 
     
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 871 kB)
 
     
Učiteľka MŠ
 
Uskutočnené dňa: 10.8.2020 vlastné žiadosti
(PDF, 622 kB)
     
Príslúšník MP
Uskutočnené dňa: 25.8.2020
(PDF, 918 kB)
(PDF, 502 kB)
     
Informátor
Uskutočnené dňa: 25.8.2020
(PDF, 522 kB)
(PDF, 308 kB)
     
Samostatný odborný referent školského úradu  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 308 kB)
 
     
Samostatný odborný referent pre miestne dane a poplatky
Uskutočnené dňa:
(PDF, 1 MB)
(PDF, 114 kB)
     
Rozpočťár  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 940 kB)
 
     
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 810 kB)
(PDF, 400 kB)
     
Riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava
Uskutočnené dňa: 27.11.2020
(PDF, 324 kB)
(PDF, 318 kB)
     
Samostatný odborný referent pre evidenciu hnuteľného majetku
Uskutočnené dňa: 18.11.2020
(PDF, 510 kB)
(PDF, 763 kB)
     

Školský psychológ, špeciálny pedagóg  v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

 
Uskutočnené dňa:
(PDF, 600 kB)
 
     

Pedagogický asistent v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Uskutočnené dňa: 28.12.2020
(PDF, 643 kB)
(PDF, 632 kB)
     
Učiteľka MŠ  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 585 kB)
 
     
Samostatný odborný referent školského úradu  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 308 kB)
 
     
Príslúšník MP  
Uskutočnené dňa: neúspešné
Stiahnuť
(PDF,  kB)
 
     
Školský psychológ, školský špeciálny pedagóg  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 457 kB)
 
     
Riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava  
Uskutočnené dňa:
(PDF, 323 kB)
 

 

ROK 2019

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Pozorovateľ kamerového systému
Uskutočnené dňa: 24.1.2020
(PDF, 494 kB)
(PDF, 510 kB)
     
Samostatný odborný referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 909 kB)
-
     
Samostatný odborný referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia
Uskutočnené dňa: 24.4.2019
(PDF, 510 kB)
(PDF, 85 kB)
     
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, ŽP a poz. Komunikácií  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 686 kB)
-
     
Príslušník  MP
Uskutočnené dňa: 21.5.2019
(PDF, 567 kB)
(PDF, 828 kB)
     
Informátor  
Uskutočnené dňa: 31.5.2019 vlastné žiadosti
(PDF, 333 kB)
     
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 26.6.2019
(PDF, 698 kB)
(PDF, 448 kB)
     
Samostatný odborný referent pre investičné projekty  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 713 kB)
-
     
Projektový manažér  
Uskutočnené dňa: Úradný záznam
(PDF, 689 kB)
-
     
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, ŽP a poz. kom.
Uskutočnené dňa: 8.8.2019
(PDF, 828 kB)
(PDF, 459 kB)
     
Vedúci odboru školstva
Uskutočnené dňa: 8.8.2019
(PDF, 613 kB)
(PDF, 518 kB)
     
Samostatný odborný referent pre investičnú činnosť  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 693 kB)
-
     
Príslušník MP  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 801 kB)
-
     
Učiteľka MŠ E. Rotha Rožňava  
Uskutočnené dňa: 1.8.2019 vlastné žiadosti
(PDF, 74 kB)
     
Riaditeľka ŠJ pri MŠ Štítnická
Uskutočnené dňa: 27.8.2019
(PDF, 702 kB)
(PDF, 461 kB)
Príslušník MP  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 803 kB)
-
     
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 24.9.2019
(PDF, 712 kB)
(PDF, 304 kB)
     
Pomocna sila v ŠJ  
Uskutočnené dňa: 25.9.2019 vlastné žiadosti
(PDF, 73 kB)
     
Vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu
Uskutočnené dňa: 10.10.2019
(PDF, 613 kB)
(PDF, 83 kB)
     
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín
Uskutočnené dňa: 21.10.2019
(PDF, 537 kB)
(PDF, 467 kB)
     
Učiteľka MŠ  
Uskutočnené dňa: 18.11.2019 vlastné žiadosti
(PDF, 551 kB)
     
Učiteľka MŠ  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 744 kB)
-
     
Príslušník MP
Uskutočnené dňa: 11.12.2019
(PDF, 916 kB)
(PDF, 473 kB)

 

ROK 2018

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Referent kultúry a zahraničných vzťahov
Uskutočnené dňa: 5.4.2018
(PDF, 304 kB)
(PDF, 98 kB)
 
 
 
Hlavný architekt mesta Rožňava
Uskutočnené dňa: 24.4.2018
(PDF, 945 kB)
(PDF, 82 kB)
 
 
 
Príslušník MP  
Uskutočnené dňa: 24.5.2018
(PDF, 902 kB)
(PDF, 78 kB)
 
 
 
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 22.6.2018
(PDF, 562 kB)
(PDF, 74 kB)
 
 
 
Udržbár
Uskutočnené dňa: 23.8.2018 vlastné žiadosti
(PDF, 86 kB)
   
 
Samostatný odborný referent  na úseku správy a údržby verejného priestranstva a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Uskutočnené dňa: 21.8.2018
(PDF, 706 kB)
(PDF, 93 kB)
 
 
 
Príslušník mestskej polície  
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 390 kB)
-
 
 
 
Príslušník mestskej polície
Uskutočnené dňa: 25.9.2018
(PDF, 566 kB)
(PDF, 593 kB)
 
 
 
Pracovník pre rozvoz stravy
Uskutočnené dňa: 21.8.2018
(PDF, 502 kB)
(PDF, 58 kB)
 
 
 
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: neúspešné
(PDF, 742 kB)
-
 
 
 
Pracovník KC
Uskutočnené dňa: 23.11.2018
(PDF, 891 kB)
(PDF, 122 kB)
 
 
 
Učiteľka MŠ Pionierov Rožňava
Uskutočnené dňa: 18.12.2018
(PDF, 745 kB)
(PDF, 79 kB)

 

ROK 2017

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Príslšník MsP
(PDF, 120 kB)
icon Riaditeľ ZŠ Ul. pionierov
(PDF, 138 kB)
icon Pochôdzkar
(PDF, 224 kB)
icon Príslšník MsP
(PDF, 258 kB)
icon Riaditeľ MŠ Ul. krátka
(PDF, 188 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 257 kB)
icon Účtovník
(PDF, 294 kB)
icon

Riaditeľ základnej umeleckej školy

(PDF, 84 kB)
icon Riaditeľ Materskej školy, Kyjevská
(PDF, 80 kB)

 

ROK 2016

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon 2 miesta terénnych sociálnych pracovníkov a 2 miesta terénnych pracovníkov
(PDF, 122 kB)
icon Samostatný odborný referent kultúry a zahraničných vzťahov na Odbore školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 217 kB)
icon Vedúci odboru všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave 
(PDF, 180 kB)
icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku 
(PDF, 207 kB)
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o Rožňava
(PDF, 355 kB)
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 119 kB)
icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku Mestského úradu
(PDF, 208 kB)
icon Učiteľka MŠ Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 196 kB)
icon Odborný pracovník komunitného centra
(PDF, 312 kB)
icon Riaditeľa Spojenej školy, J. A. Komenského 5 v Rožňave
(PDF, 142 kB)
icon Riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
(PDF, 434 kB)

 

ROK 2015

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon
Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra,
odborný pracovník komunitného centra, pracovník komunitného centra
(PDF, 45 kB)
     
icon pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 13 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 33 kB)
     
icon Projektový manažér
(PDF, 354 kB)
     
icon Riaditeľ CVČ
(PDF, 139 kB)
     
icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ E. Rotha
a Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 311 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Štítnická Rožňave
(PDF, 196 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Ul. E. Rotha Rožňave
(PDF, 196 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 132 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 195 kB)

 

ROK 2014

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava Stiahnuť
(PDF, 18 kB)
     
icon Informátor Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon
Konatel' spoločnosti Mestské televízne štúdio
Rožňava, s. r. o.
Stiahnuť
(PDF, 137 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Ernesta Rotha Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Krátka Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ Vajanského Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Riaditeľ MŠ akad. Jura Hronca Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Koordinátor aktivačnej činnosti Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
     
icon Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
     
icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ Štítnická
a Ul. pionierov v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície Stiahnuť
(PDF, 33 kB)
     
icon
Upratovačka MŠ v Rožňave Ul. E.Rotha s vyučovacím
jazykom maďarským a MŠ Štítnická v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 46 kB)
     
icon Samostatný odborný referent stavebného úradu Stiahnuť
(PDF, 41 kB)
     
icon
Referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore
školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Stiahnuť
(PDF, 218 kB)

 

ROK 2013

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Učiteľka MŠ
Stiahnuť
(PDF, 26 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy s VJM - E. Rótha 4, Rožňava
(PDF, 27 kB)
     
icon Náčelník MP
(PDF, 46 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 29 kB)
     
icon
Pozorovateľ kamerového systému
(PDF, 13 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 33 kB)
     
icon Príslušník MP
(PDF, 47 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 50 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 12 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 17 kB)
     
icon Riaditeľ ZŠ Zlatá
(PDF, 11 kB)
     
icon
Samostatný odborný referent ŠFRB a stavebného úradu
a samostatný odborný referent stavebného úradu
(PDF, 43 kB)
     
icon Učiteľka MŠ Štítnická ul.
(PDF, 14 kB)
     
icon Pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 15 kB)
     
icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava 
(PDF, 14 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon
Vedúci odboru výstavby, územného plánu, ochrany
a tvorby životného prostredia Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 11 kB)
     
icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 13 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 10 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 12 kB)
     
icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 11 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 12 kB)
     
icon Príslušník MP
(PDF, 9 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 21 kB)
     
icon Učiteľka MŠ
(PDF, 23 kB)
     
icon Upratovačka MŠ E. Rótha
(PDF, 22 kB)
     
icon Upratovačka MŠ E. Rótha s vyuč. jazykom maďarským
(PDF, 29 kB)
     
icon Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ
(PDF, 21 kB)
     
icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 23 kB)
     
icon Robotník
(PDF, 30 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 47 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 24 kB)
     
icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
     
icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Kyjevkej ulici
(PDF, 28 kB)
     
icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Štítnickej ulici
(PDF, 28 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 10 kB)
     
icon Kronikár
(PDF, 15 kB)
     
icon Upratovačka
(PDF, 30 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy - Ul. pionierov 18, Rožňava
(PDF, 25 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 11 kB)
     
icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby,
územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 389 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 36 kB)
     
icon Riaditeľ materskej školy - Kyjevská ul. 14, Rožňava
(PDF, 11 kB)
     
icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby,
územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 41 kB)

 

ROK 2011

  Pracovná pozícia Zápisnica
icon Pochôdzkar a pomocná sila v šk. jedálni MŠ
(PDF, 31 kB)
     
icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 522 kB)
     
icon Asistent terénneho sociálneho pracovníka
(PDF, 75 kB)
     
icon Kronikár mesta
(JPG, 127 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 11 kB)
     
icon Referent pre voľno-časovú aktivitu mládeže
(PDF, 11 kB)
     
icon Kronikár mesta (opakované VK)
(PDF, 16 kB)
     
icon Údržbár
(PDF, 10 kB)
     
icon
Referent na odbore výstavby, územného plánu, ochrany
a tvorby životného prostriedia
(PDF, 11 kB)
     
icon Vedúci odboru sociálnych vecí a bytovej politiky
(PDF, 12 kB)
     
icon
Odborný referent na úseku správy a údržby pozemných
komunikácií, verejných priestranstiev, nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
(PDF, 12 kB)
     
icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
     
icon
Robotník, pomocné práce na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami
(PDF, 12 kB)
     
icon Referent kultúry a zahraničných kontaktov
(PDF, 20 kB)
     
icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 43 kB)
     
icon
Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
- 2. kolo
(PDF, 45 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2022, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 27.05.2015 15:45 hod.