Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie / CPPPaP / Rožňava


 

ponúka do nájmu kancelárske priestory o celkovej rozlohe 161,09 m2 , nachádzajúce sa v budove na ulici Letná č. 44 , Rožňava.

 

Kontaktná osoba : Jozef Vozár , č.tel.: 058/4887060

                                     

Mgr. Marta Podhorínová
riaditeľka CPPPaP

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 11. 2015 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: hod.