V E R E J N Á     D I S K U S I A

 
 
Volebné obdobie 2014 – 2018 – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
 
na zníženie počtu poslancov zo 17 na 13
 
a počtu volebných obvodov z 3 na 2

 
Číslo uznesenia MZ: 151/2012
Dátum začatia verejnej diskusie: 9. 8. 2012
Dátum ukončenia verejnej diskusie: 31. 8. 2012
Lehota pripomienkovania vo verejnej diskusii: 22 dní
Adresa elektronickej verejnej diskusie: www.roznava.sk


Diskutovať v rámci nižšie sprístupneného disk. fóra je možné do 31. augusta 2012 do 24:00 hod.

Podkladové materiály sú k dispozícii aj na Mestskom úrade v Rožňave - Odbor všeobecnej a vnútornej správy, II. poschodie -  kancelária č. 206 a 209.

 

Oznámenie Link na elektronickú Úradnú tabuľu mesta Rožňava
Právne predpisy Dokument /pdf/dokument
Volebné obdobie 2010-2014 - súčasný stav Dokument /pdf/dokument
Volebné obvody 2010 - 2014 - súčasný stav

Obrázok - mapa /jpg/dokument

Obrázok - mapa /pdf/dokument

Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka a uznesenie MZ 151/2012 k predloženému návrhu Dokument /pdf/dokument
Volebné obvody 2014 - 2018 - navrhovaný stav Dokument  /pdf/dokument
Volebné obvody 2014 - 2018 - navrhovaný stav

Obrázok - mapa /jpg/dokument

Obrázok - mapa /pdf/dokument

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 8. 2012 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta
 

 

D I S K U S N É    F Ó R U M
Téma: VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
na zníženie počtu poslancov zo 17 na 13
a počtu volebných obvodov z 3 na 2

 
 
Vážení občania, diskusné fórum je monotematické, preto vás žiadame, aby ste svoje príspevky písali len k téme (vyššie uvedenej). Všetky ďalšie príspevky, ktoré obsahom nebudú korešpondovať s témou, budú vymazané.

Pre korektné zapísanie príspevku a jeho následné publikovanie je potrebné správne odpísať kontrolný reťazec anstispamovej ochrany (KÓD Z OBRÁZKU). Kontrolný reťazec je náhodná kombinácia alfanumerických znakov (číslice, veľké a malé písmená), ktoré je potrebné napísať spolu bez medzier.
 

Zároveň vás žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné pravidlá diskusie:

 

* Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
* Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
* Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
* Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
* Príspevky nesmú zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
* Prispievateľ článkov v module diskusné fórum si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené články v module diskusné fórum. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Mesto ROŽŇAVA a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Prispievateľ do modulu diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.
 
 
* * *
 

Diskusia bola ukončená dňa: 31. 8. 2012 o 24:00 hod.

Príspevky si môžete pozrieť v pdf formáte:  pdf icon  ...TU...

 


© Mesto Rožňava, 1. 9. 2012 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: hod.