V E R E J N Á     D I S K U S I A


 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 – 2014 - volebné obvody mesta Rožňava a počty poslancov v nich
 

 

Číslo uznesenia MZ: 129/2010
Dátum začatia verejnej diskusie: 21. 5. 2010
Dátum ukončenia verejnej diskusie: 3. 6. 2010
Lehota pripomienkovania vo verejnej diskusii: 14 dní
Adresa elektronickej verejnej diskusie: www.roznava.sk

 

 
Diskutovať v rámci nižšie sprístupneného disk. fóra je možné do 3. júna 2010 do 24:00 hod.
Podkladové materiály sú k dispozícii aj na Mestskom úrade v Rožňave - Odbor všeobecnej a vnútornej správy, II. poschodie -  kancelária č. 206 a 209.

 

 Oznámenie Link na elektronickú Úradnú tabuľu Mesta Rožňava
Právne predpisy Dokument /doc/dokument
Volebné obdobie 2006-2010 Dokument /doc/dokumnt
Volebné obvody 2006 - 2010 Obrázok - mapa /jpg/dokument
Volebné obvody 2006 -2010 Obrázok - mapa /pdf/dokumnet
Volebné obvody 2006 - 2010 - ulice Dokument /doc/dokument
Volebné obdobie 2010 - 2014 Dokument /doc/dokument

 

D I S K U S N É    F Ó R U M
Téma: VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 – 2014
Mesto Rožňava:  volebné obvody a počty poslancov v nich
 

 

Diskusia bola ukončená dňa: 3. 6. 2010 o 24:00 hod.

Príspevky si môžete pozrieť v pdf formáte:  ...TU...

 

 


© Mesto Rožňava, 21. 5. 2010 Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta
 

Publikované: hod.