Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

pdf icon Informácie pre voliča
(PDF, 137 kB)
pdf icon Tájékoztató a választópolgár részére
(PDF, 159 kB)
pdf icon Voľba poštou
(PDF, 112 kB)
pdf icon Žiadosťovoľbu poštoupre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vroku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikyavčase volieb sa zdržiava mimo jej územia
(PDF, 170 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 11. 2019, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 23.10.2019 15:34 hod.